Direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB har gitt lån til en ny stiftelse som etableres rundt Amedia. Foto: Martin Huseby Jensen
Direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB har gitt lån til en ny stiftelse som etableres rundt Amedia. Foto: Martin Huseby Jensen

Amedia skal eies av ny stiftelse

Sparebankstiftelsen DNB yter lån til den nye stiftelsen. Amedia blir i praksis selveiende. Salget verdsetter mediekonsernet til 1,4 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vil de ansatte i Amedia merke at de har fått nye eiere? Det var et naturlig spørsmål til konsernsjef Are Stokstad etter pressekonferansen mandag ettermiddag.

– Det viktigste er at alle, fra eierne og ned, ønsker at vi nå skal bruke alle krefter og store ressurser på lokaljournalistikk i en digital framtid, svarer Stokstad til Journalisten.

På pressekonferansen opplyste de nye eierne, Sparebankstiftelsen DNB, at det blir opprettet en ny stiftelse. Moderstiftelsen gir samtidig et ansvarlig lån til datterstiftelsen for å finansiere kjøpet av alle aksjene i Amedia, det vil si postene til LO og LO-forbund, Telenor og Fritt Ord.

AMEDIA

• Norges nest største mediekonsern (etter Schibsted), etter at A-pressen kjøpte Edda Media fra britiske Mecom i 2012.
• Amedia AS har to store eiere i LO (44,6 prosent) i samspill med flere store fagforbund, og Telenor Media Invest (44,2 prosent). Fritt Ord har 3 prosent av aksjene.
• Daglig når Amedias 78 aviser, nettaviser og andre publikasjoner mer enn 2,5 millioner nordmenn. Konsernet eier 12 trykkerier i Norge og 13 distribusjonsselskaper.
• Det var 1.673 årsverk i konsernets mediehus ved utgangen av 2013.
• Omsetningen i 2014 var på 4,7 milliarder kroner.

Sparebankstiftelsen DNB, som er uavhengig og bruker sitt overskudd til samfunnsnyttige formål, la inn et foreløpig bud på Amedia i desember og kom med et endelig bud 15. februar.

– Lokalavisene har stor betydning for sine lokalsamfunn, for demokratiet, kultur og organisasjonsliv. Lokalavisene er viktige for alt vi ellers støtter. Målet med kjøpet er å bidra til at avisene kan utvikle seg videre til beste for sine lokalmiljøer, sier direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB.

Se Journalistens dekning av Amedia

Salget verdsetter Amedia til 1,4 milliarder kroner. Etter fradrag for gjeld og gjeldsrelaterte poster er kjøpesummen for aksjene 395 millioner kroner. Differansen består av fratrukket gjeld, pensjonsforpliktelser og omstruktureringskostnader.

Den nye stiftelsen skal beholde Amedia som et samlet konsern, og vil sikre konsernets og avisenes utgivelsesgrunnlag, selvstendighet og redaksjonelle frihet, ble det presisert i en pressemelding.

Vil skape ny institusjon

André Støylen mener modellen med et stiftelseseid mediekonsern vil styrke lokalavisene:

Gerd Kristiansen i LO og André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB. foto: Martin Huseby Jensen
Gerd Kristiansen i LO og André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB. foto: Martin Huseby Jensen

– Et langsiktig eierskap vil kunne sikre avisene nødvendig kraft til omstilling og økt økonomisk handlingsrom. Vi har tro på Amedias digitale strategi og at konsernet vil lykkes med de omstillingsplanene som er lagt.

Under pressekonferansen i Amedias lokaler i ettermiddag sa Støylen at dette ikke er snakk om en finansiell investering for sparebankstiftelsen.

– Målet er å skape en ny institusjon. Vi kommer til å oprette en ny stiftesle som får et ansvarlig lån, sa Støylen.

Direktøren sa at kjøpet ikke er et tiltak for at Sparebankstiftelsen DNB skal driftsfinansiere aviser.

– Konsernet og den nye stiftelsen må være ansvarlig for sin egen økonomi. Det forretningsmessige må finne sin løsning innenfor konsernet. Det vi gjør nå er at vi tar en risiko med våre midler, men dette er ingen gave. Kanskje en gang i fremtiden må vi tenke annerledes om det, men ikke sånn det er rigget nå.

Glad for salg

Styreleder Knut Ivar Solnes i Amedia er glad for å overlate eierskapet til den nye eieren.

– Vi er trygge på at stiftelsen vil være en langsiktig og god eier for Amedia. Det har vært viktig for oss å søke etter en eier som har et bevisst forhold til medienes funksjon og samfunnsoppdrag. Dette er derfor en god dag for Amedia og for landets lokalmedier», sier Solnes i meldingen.

Solnes representerer Telenor i styret.

LO-leder Gerd Kristiansen sier det har vært viktig for LO å få på plass et norsk eierskap til Amedia i form av en eier med bredt samfunnsansvar som vil bygge avisene som lokale arenaer for debatt og demokratibygging, og som vil videreføre Amedias publisistiske plattform og formålsparagrafer:

– Det er både vemodig og et veiskille at LO avvikler sitt eierskap. Men vi har fått en framtidsrettet løsning for Amedia, sier Kristiansen.

LO-lederen sier til Journalisten at de nå skal gjennomføre en intern prosess i LO hvor det skal utredes hvordan paragrafen om å sikre arbeiderpressen skal opprettholdes. Det handler hvordan de når ut til medlemmene, sier LO-lederen. Hun forklarer at arbeidet med dette skal drives fram til november. De to største forbundene i LO er med på arbeidet sammen med LO Media.

Under pressekonferansen sa Kristiansen at Amedia nå får en langsiktig eier med dyp respekt for lokalavisene som samfunnsinstitusjoner. Overfor Journalisten legger hun til at det avgjørende for LO, som selger, er at Sparebankstiftelsen DNB ønsket å kjøpe hele Amedia. LO gikk inn med 170 millioner kroner i A-pressen i 1989 og kommer nå - sammen med en rekke LO-forbund med små aksjeposter - ut med et netto beløp på 176 millioner for sin totale aksjepott på 44,6 prosent av Amedia.

Gerd Kristiansen. Foto: Martin Huseby Jensen
Gerd Kristiansen. Foto: Martin Huseby Jensen

– Løsningen med Sparebankstiftelsen DNB innebærer at vi får en norsk eier som er interessert i å drive lokal avisvirksomhet. De andre aktørene som har vært inne i bildet har ikke kunnet by på det vi ønsket, sier LO-lederen, som ikke ønsker å fortelle hvor mange øvrige aktører som har vært på banen.

– Inne i en god utvikling

Konsernsjef Are Stokstad er glad for at Amedia får en langsiktig eier med dyp forståelse for avisenes samfunnsrolle og tro på evnen til å utvikle sterke lokale posisjoner gjennom godt redaksjonelt og kommersielt innhold. 

– Amedia opplever sterk abonnementsvekst og er inne i en god utvikling. I forige uke var situasjonen at 39 av våre aviser nå ser en økning i antall abonnenter. Regnskapene viser at 2015 Amedia leverer gode resultater, bedre enn mange trodd. Og nå skal det bli godt å slippe å ha denne salgsprosessen hengende over hodene våre, sa Stokstad til Journalisten etter pressekonferansen.

Norsk Journalistlag håper Sparebankstiftelsen DNB har et langsiktig perspektiv med oppkjøpet av Amedia.

Are Stokstad og André StøylenFoto: Martin Huseby Jensen
Are Stokstad og André Støylen
Foto: Martin Huseby Jensen

– Oppkjøpet er overraskende, men jeg er glad for avklaringen og at det er en norsk eier som er knyttet til det norske samfunnet og norske verdier. Det gjenstår å se hva de vil og hvilken evne de har til å utvikle Amedia, sier NJ-leder Thomas Spence til NTB, og legger til:

– Jeg håper de har et langsiktig perspektiv og vil tilegne seg mediefaglig kompetanse for å styrke og utvikle Amedia.

Kan bli salg

Hovedtillitsvalgt Eva Stenbro sier til Journalisten at hun i dag har hatt en prat med ny eier og oppfatter at hun har fått en oversikt på hvilke tanker stiftelsen har for Amedia.

– Jeg opplever at de kommer inn på eiersiden med et godt tankegods. Det blir en spennende reise og det kan bli en god løsning.

Eva Stenbro. Foto: Martin Huseby Jensen
Eva Stenbro. Foto: Martin Huseby Jensen

Hun legger til at det er viktig at det kommer riktig kompetanse inn på eiersiden gjennom styret.

Styreleder Randi Eek Thorsen i Sparebankstiftelsen DNB levner ingen tvil om at stiftelsen ønsker lånet tilbakebetalt. Det handler nå om å aktivere den økonomiske og faglige kapitalen.

Det har lenge vært et mantra at Amedia ikke må deles opp. Styrelederen forklarer at selv om det nå etableres en stiftelse, skal Amedia drive økonomisk sunt. Det innebærer at det kan komme nye salg av eiendeler, slik konsernet gjennomførte til Trønder-Avisa, Polaris Media og Teknisk Ukeblad i fjor.

– Ingen kan forvente at ting forblir uendret. Det ville vært tåpelig med de endringene som medieindustrien går gjennom, sier hun.

Randi Eek Thorsen
Randi Eek Thorsen

I løpet av april vil trolig det meste av salget være klart.

Sett markøren/trykk på trekantikonene for informasjon om avisene.

Powered by Labrador CMS