NRKs språksjefansettelse drøyer

Neppe på plass før neste måned.

I fjor sommer sa NRK opp to språkkonsulenter som sto i deltidsstillinger. Den ene, språkprofessor Ruth Vatvedt Fjeld ved Universitetet i Oslo, uttrykte den gang bekymring overfor Klassekampen.

27 søkere

Men hun sa også at viljen til å satse på språk internt i NRK er stor. Det er bare at usikkerhet om hvordan de skulle gjøre det også var stor.

Men tidligere i år var problemene løst, slik at NRK lyste ut jobben som språksjef. Det er en prosjektstilling over tre år. Ifølge utlysningen skal den nye sjefen blant annet rådgi redaktører i språkspørsmål, gjøre NRKs språkregler og språkhåndbok kjent internt i organisasjonen, og bringe saker inn for NRKs interne språkstyre.

18. april var søkerlista klar. Den består av navn som forfatter av språkspalta i Journalisten, Lars Aarønæs, og tidligere Språkteigen-programleder Randi Lillealtern.

Redaktører prioritert

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK sier ansettelsesprosessen pågår fortsatt. Men ansettelsen av ny distriktsredaktør i Østfold og det samme i Finnmark er prioritert høyere.

– En avklaring kommer trolig mot slutten av neste uke eller begynnelsen av påfølgende, sier Gynnild-Johnsen om ansettelse av språksjef.

Redaktøransettelsen i Finnmark skjer trolig også tidligere enn språksjefen.

Powered by Labrador CMS