NRK håper på 95 kroner mer

Fra hver lisensbetaler neste år.

Når statsbudsjettet legges fram i morgen får norske TV-eiere svar på hvor mye mer de kan komme til å måtte betale i lisens neste år. Det er Stortinget som årlig fastsetter kringkastingsavgiften, men Kulturdepartementet legger fram et forslag til neste års avgift samtidig som statsbudsjettet presenteres.

Vil ha mer

NRK har bedt om 183 millioner kroner mer i lisensinntekter neste år. I et brev til departementet i vår ber de om at avgiften heves med 95 kroner – før åtte prosent moms. Det betyr at hver lisensbetaler i så fall må ut med 103 kroner mer i året.

– Jeg håper at vi får pengene vi ber om for å videreføre aktivitetsnivået vårt neste år, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas.

– Vi begrunner de 95 kronene godt. Vi har rasjonalisert i år og vil også rasjonalisere neste år. Neste år kommer det også en økning i pensjonsutgiftene samtidig som første del av digitaliseringen av radioen slår inn.

Får NRK ønsket sitt  vil det gi allmennkringkasteren økte lisensinntekter på 4,1 prosent. NRK legger til grunn en generell prisvekst på 1,5 prosent og lønnsveksten på 4,1 prosent.

Siden 1998 har det vært vanlig at kringkastingsavgiften justeres i tråd med forventet pris- og lønnsvekst.

– Vi ligger nøyaktig på anslaget fra Statistisk sentralbyrå for pris- og lønnsvekst som var på det tidspunktet brevet ble sendt, sier Bjerkaas.

Ikke nok i fjor

I fjor bad NRK om 80 kroner høyere lisens, men fikk «bare» 40 kroner. Departementet mente at resten måtte dekkes inn gjennom innsparinger og effektivisering. Begrunnelsen var at de siste årenes vekst i lisensbetalere har sikret NRK store inntektsøkninger.

NRK mener fjorårets lisensøkning førte til store utfordringer fordi de ikke fikk innfridd ønsket om justering i tråd med generell pris- og lønnsvekst. Ifølge brevet til departementet har dette ført til rasjonalisering og et noe redusert tilbud.

Les også: NRK varsler programkutt

Neste år venter NRK for øvrig at antallet lisensbetalere vil øke med 20.000 til 1.947.000 ved slutten av året. Antallet nye lisensbetalere kan bety oppimot 50 millioner kroner mer i friske lisensinntekter til allmennkringkasteren.

Powered by Labrador CMS