Vi føler oss ført bak lyset, sier advokat og forhandlingsleder Stein Larsen i NJ Foto: Aslaug Olette Klausen
Vi føler oss ført bak lyset, sier advokat og forhandlingsleder Stein Larsen i NJ Foto: Aslaug Olette Klausen

NJ føler at MBL har ført dem bak lyset

Rammeavtalen for frilanserne er ennå ikke på plass. Til tross for intensjon for halvannet år siden.

Publisert Sist oppdatert

I lønnsoppgjøret 2016 gikk Norsk Journalistlag (NJ) med på et lavere lønnstillegg mot at rammeavtalen for frilansere skulle reforhandles. Dette kom inn som en protokollføring i oppgjøret. Forhandlinger har pågått siden.

Under Frilans 17 fortalte advokat og forhandlingsleder Stein Larsen i NJ at denne avtalen skulle være klar til 1. februar 2017. Det skjedde ikke. I juni ble det klart at MBL ikke ville signere en forpliktende avtale som regulerer forholdet til frilansere, men heller gjøre avtalen frivillig for medlemmene.

Uforpliktende avtale ikke avtale

Fredag var det et nytt møte mellom NJ og MBL. Arbeidsgiverne utsatte igjen å ta en avgjørelse til 11. oktober. NJ mener det er brudd på avtalen å endre til at rammeavtalen skal være frivillig for MBLs medlemmer. 

I NJs forslag til rammeavtale, som ikke regulerer honorarer, er det avklart opphavsrett og ideelle rettigheter for frilansere. Opphavsretten for stoffet frilansere leverer tilfaller mediene, i tilfeller der det er en stoffutvekslingsavtale skal dette kompenseres i honoraret, det samme gjelder om stoffet videreselges.

Det stilles spørsmål om vi kan stole på MBLs forhandlere

– Det politisk vanskelige for MBL nå, er at det stilles spørsmål om vi kan stole på MBLs forhandlere, sa Larsen fra scenen.

Spørsmålet er også hva NJ skal gjøre dersom det ikke kommer til enighet mellom partene når MBL skal ta den utsatte formelle avgjørelsen for om de vil undertegnet det avtaleutkastet NJ har lagt frem.

Den neste muligheten for NJ til å ta grep i møte med MBL vil være under hovedoppgjøret i 2018.

I strid med forutsetningen

Arbeidet med en avtale har pågått i halvannet år. Partene er enige om alle punkt unntatt paragraf 1, som altså definerer hvem som skal være omfattet av avtalen.

– Vi har ikke fått en endelig avvisning fra MBL. Men slik stemningen er nå, slik vi har forstått den, blir det blir ingen avtale uten at medlemsbedriftene i MBL står fritt til å avgjøre selv om de blir bundet av avtalen, sier Larsen til Journalisten.

– Anser du dette som avtalebrudd fra MBLs side?

– Det er i hvert fall helt i strid med det som er formuleringene i protokollen, og det som var forutsetningene da vi forhandlet. I protokollen kan man lese at det skal inngås en rammeavtale.

– Det vil si en avtale mellom to parter, der avtalene er bindende for begge parter. Det at det er opp til den ene parten om man skal binde seg til avtalen er ikke vår definisjon på en avtale. En avtale skal forplikte medlemmene i begge organisasjoner for å være en avtale.

Hadde ikke landet hovedoppgjør

Larsen er tydelig på at dersom det ender med at MBL ikke undertegner avtalen, så skal MBL ikke regne med at dette er siste ord i saken.

– Opplever du at NJ har blitt lurt?

Men vi føler oss
ført bak lyset
 

– Jeg vet ikke om jeg vil bruke ordet lurt. Jeg vet ikke om det var intensjonen. Men vi føler oss ført bak lyset. MBL følger ikke opp en avtale med klare intensjoner om å få til en avtale. For det oppsiktsvekkende er jo at vi stort sett er enige om det materielle innholdet. Det gjenstår bare om dette skal være bindene for alle parter.

For Larsen er det helt åpenbart at hovedavtalen i 2016 ikke hadde blitt landet som den ble, om MBL hadde sagt at det skulle forhandles frem et dokument som kun skulle være en anbefalt løsning der medlemmene ville kunne stå fritt til å signere.

– Har tilliten fått en knekk?

Vi får se hva MBLs hovedstyre gjør fremover. Men det er klart at det er svært alvorlig at ledelsen i MBL signaliserer at de ikke ønsker å inngå en forpliktende avtale.

Journalisten har forsøkt å få MBL i tale for å kommentere utspillene til Larsen. Vi får til svar at de ikke ønsker å kommentere en pågående prosess.

 

Powered by Labrador CMS