Nestleder Hege Iren Frantzen og leder Thomas Spence ser ulikt på muligheten av å flytte sammen med arbeidsgiverne i MBL. Foto: Bjørn Åge Mossin
Nestleder Hege Iren Frantzen og leder Thomas Spence ser ulikt på muligheten av å flytte sammen med arbeidsgiverne i MBL. Foto: Bjørn Åge Mossin

NJ-toppene uenige om samboerskap med MBL

Leder Thomas Spence med sterke advarsler, mens nestleder Hege Iren Franzen ønsker å holde muligheten åpen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Saken om Journalistikkens Hus dukket opp som troll av eske i forbindelse med møtet i Norsk Journalistlags landstyre onsdag. En rekke av representantene hadde ikke hørt om prosjektet før, mens andre var overbevist om at det var lagt død.

Debatten i landsstyret ble preget av usikkerhet og skepsis. En delt innstilling fra Njs arbeidsutvalg (AU), som består av leder, nestleder og to landsstyrerepresentanter, bidro til å heve temperaturen.

Det hele endte med at Pål Hellesnes (Klassekampen) fikk enstemmig oppslutning om et forslag som innebærer at NJ ikke tar stilling til prosjektet nå, men eventuelt kommer tilbake til det når det foreligger mer informasjon.

Les bakgrunnen for saken her: NJ og MBL kan bli samboere i Journalistikkens Hus

Advarte sterkt

Mens leder Thomas Spence kommer med en sterk advarsel mot at NJ skal bli samboer med arbeidsgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL), ønsker nestleder Hege Iren Frantzen å åpne opp for å bli med inn i Journalistikkens Hus. Både MBL, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Fagpressen og Landslaget for lokalaviser jobber nå aktivt med prosjektet.

– Jeg er ganske nær en konklusjon om at det ikke er aktuelt å flytte inn sammen med MBL, erklærte Spence og poengterte at en slik avgjørelse krever en bred politisk behandling i NJs landsstyre.

Planene var kommet langt, men havnet i skuffen for et par år siden. Nå er de hentet fram igjen, samtidig som NJ er i ferd med å inngå en ny leiekontrakt for seg selv og Journalisten. I dag er de to virksomhetene lokalisert i 4. og 8. etasje i Torggata 5, men det jobbes med å samle dem i 5. etasje samme sted.

Millioner å spare

Spence viste til at NJ kan spare 1,5 millioner kroner bare fram til den nåværende leiekontrakten i Torggata 5 utløper i april 2018, dersom virksomhetene samles i 5. etasje. Han ønsker derfor at denne flyttingen gjennomføres, og at NJ eventuelt vurderer en deltakelse i Journalistikkens Hus dersom flytteprosjektet skulle strande.

– Det vil koste NJ mye penger å være med på å utrede og planlegge et Journalistikkens Hus. Ønsker vi å flytte sammen med MBL, som er vår tariffmotpart og hovedmotstander? Det er MBL som sier opp folk og endrer pensjonsavtalene våre. Det kan være en dødslinje å flytte inn med dem og dele sentralbord, kurslokaler og faks.

Dette synet delte to av de andre AU-medlemmene. Finn Våga (Stavanger Aftenblad) sa det slik:

– Mange av våre tillitsvalgte vil oppfatte det som å være i seng med fienden.

Tror på samlokalisering

Nestleder og AU-medlem Frantzen fremmet et eget forslag til landsstyret. Hun ønsker at NJ fortsetter å delta i Journalistikkens Hus-prosjektet, samtidig som det tegnes en ny leiekontrakt i Torggata 5 med mulighet for å avslutte leieforholdet i tilfelle det blir aktuelt med samlokalisering med de andre.

– Vi er også allierte med MBL. Det er ikke snakk om å bo i samme etasje og lokaler som dem. Det er mulig å finne løsninger. Vi bør ikke stå utenfor et slik samarbeid, som kan være bra for NJ, sa Frantzen, som også er nestleder i NPs styre.

Hun opplyste at også Institutt for Journalistikk skal inviteres med i prosjektet.

Frantzen argumenterte med at saken uansett må opp til behandling i landsstyret straks det foreligger mer konkret informasjon fra prosjektgruppa, slik at landsstyret da kan ta stilling til om en samlokalisering er ønskelig fra NJs side.

En rekke landsstyremedlemmer uttrykte overraskelse og irritasjon over å få denne saken på bordet uten å ha fått noen forutgående informasjon om at prosjektet er gjenopplivet.

– Planene om samlokalisering ble lagt død for to år siden. Dette er en død kalkun som noen forsøker å få til å flakse med vingene, sa Stein Sneve (Avisa Nordland).

Synergieffekter

Av redegjørelsen fra NJs ledelse gikk det fram at det er generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i NP som har vært pådriver for å blåse liv i Journalikkens Hus-prosjektet. NPs styre skal orienteres om saken på sitt møte 1. april.

Enkelte i landsstyret poengterte at det kan ligge positive synergieffekter for NJ ved å flytte sammen med de andre presseorganisasjonene og MBL. Men usikkerheten om prosjektets status og levedyktighet gjorde det vanskelig for landsstyret å ta konkret stilling til Journalistikkens Hus nå. Under lå også en skepsis mot å forkludre mulighetene for å få i havn en ny og kostnadsbesparende leiekontrakt i Torggata 5.

– Jeg har ikke hørt om prosjektet før. Derfor er det vanskelig å stemme over dette, sa Hellesnes om Journalistikkens Hus.

Etter halvannen times debatt samlet hele landsstyret seg - inkludert Frantzen som trakk sitt forslag etter at det ble nedstemt med 12 mot 2 stemmer - om Hellesnes´ forslag om å prioritere forhandlingene om ny leiekontrakt i Torggata 5. Forslaget innebærer også at NJs landsstyre foretar en vurdering av en eventuell deltakelse i Journalistikkens Hus-prosjektet.

Powered by Labrador CMS