Konserndirektør Stig Finslo i Edda Media sier at det er tilfeldig at nedleggelsen kommer etter at A-pressen kjøpte konsernet. Foto: Birigt Dannenberg
Konserndirektør Stig Finslo i Edda Media sier at det er tilfeldig at nedleggelsen kommer etter at A-pressen kjøpte konsernet. Foto: Birigt Dannenberg

Edda Media under grensen

Legger ned gratisavisa Eiker Avis – havner under opplagsgrensen for krysseierskap.

Publisert Sist oppdatert

Dermed kan ett av de to store hindrene for A-pressens hjemkjøp av Edda Media være passert. Medieeierskapslovens paragraf 10f slår fast at medieforetak som kontrollerer 10 prosent eller mer i ett av mediemarkedene ikke kan kjøpe seg inn i foretak som også kontrollerer mer enn 10 prosent. Den andre bøygen er den regionale eierskapsbegrensningen i paragraf 11.

Vipper under 10 prosent

Det samlede opplaget til Edda-avisene utgjorde 10,14 prosent av det godkjente, totale dagspresseopplaget i Norge i 2010. A-pressen kontrollerte 17,51 prosent. Torsdag vedtok styret for Edda Media Buskerud å avvikle Eiker Avis. I sin beregning av dagspresseopplaget i Norge regner Medietilsynet kun med en tredjedel av opplaget til gratisaviser. Eiker Avis er oppført med 4.667 eksemplarer i 2010.

Trekker man dette fra Edda Medias samlede 2010-opplag havner konsernet på en andel på 9,96 prosent av det nasjonale opplaget.

– Helt tilfeldig

Tilfeldig, mindre enn to uker etter at A-pressen fikk tilslaget på Edda Media fra de engelske eierne i Mecom Group?

– Jeg skjønner spørsmålet, men det er faktisk helt tilfeldig at Eiker Avis ble lagt ned nå. Dette har vært et tema over lang tid, som en del av den ordinære virksomheten og planleggingen vår. Salget til A-pressen skjedde tilfeldigvis før det planlagte styremøtet i Edda Media Buskerud, der nedleggelsen ble vedtatt, sier konserndirektør Stig Finslo i Edda Media.

– Men hvordan føles det å havne under grensen på 10 prosent?

­– Jeg har ikke spesielle følelser rundt det. Vi må gjøre det vi mener er riktig med våre virksomheter. Eiker Avis har i mange år trukket i negativ retning økonomisk.

Tilsynet: – Interessant

Områdedirektør Gudbrand Guthus i Medietilsynet sier til Journalisten at tilsynet vil ta den nye utviklingen med i sin vurdering av om A-pressens Edda-kjøp ligger innenfor lovens grenser.

– Dette er interessant for oss. Vil kommer til å sende ut et høringsnotat om oppkjøpet i løpet av noen uker, der vi beskriver situasjonen i forhold til markedet og andre problemstillinger. Høringen blir åpen, slik at alle kan uttale seg. Dette angår jo viktige samfunnsmessige verdier som ytringsfrihet og demokrati.

– Kan Edda Media formelt sett få godkjent en reduksjon i totalopplaget sitt etter at avtalen med A-pressen ble underskrevet?

– Det er ingen klare regler her, men vi har en viss praksis. Det kan jeg imidlertid ikke gå inn på akkurat nå. Vi vil vurdere dette i løpet av saksbehandlingen.

Nedleggelsen av Eiker Avis kan bidra til å svekke argumentasjonen til Polaris Media, som i sterke ordelag har kritisert A-pressen og Mecom for å bryte eierskapsloven.

Mangeårige underskudd

Redaktør Mona Sandviken – for tiden i fødselspermisjon – sier at Eiker Avis legges ned som følge av underskudd over mange år. Ifølge henne har avisa, som kommer ut en gang i uka, årlig tapt mellom en halv og halvannen million. Til sammen har Edda Media Buskerud tapt et sted mellom 11 og 12 millioner kroner siden oppstarten i 2003.

Staben består av en journalist, en annonseselger og en redaktør som vikarierer for Sandviken. Fredag ettermiddag har hun likevel funnet veien til jobben, hvor det tidligere i dag var personalmøte.

Sandviken sier at Edda Media ikke har gitt noen garantier, men har gått langt i å love at de berørte ansatte vil bli tilbudt nye jobber andre steder i systemet.

– Vi har fått sterke signaler om at vi blir tilbudt nye jobber. Dette ligger nå i Edda Media Buskeruds hender, men vi håper å gå i dialog om mulige andre jobber, sier Sandviken, som syns det er trist at avisa nå legges ned.

Siste utgave 21. desember

– Dette er en avis som har etablert seg siden oppstarten i 2003. Vi har fått et godt grep om Øvre og Nedre Eiker, har 19.000 lesere og mange faste annonsører.

Siste utgave kommer 21. august og nå legger redaksjonen alt inn på å lage en verdig sisteutgave.