Eva Stenbro, konserntillitsvalgt og ansatterepresentant i Amedias styre, uttalte seg friskt om ekstralønn til sine sjefer. Onsdag deltok hun på en mediekonferanse sammen med blant andre konsernsjefen. Foto: Bjørn Åge Mossin
Eva Stenbro, konserntillitsvalgt og ansatterepresentant i Amedias styre, uttalte seg friskt om ekstralønn til sine sjefer. Onsdag deltok hun på en mediekonferanse sammen med blant andre konsernsjefen. Foto: Bjørn Åge Mossin

Amedia-styret måtte gi Are Stokstad 900.000 kroner i ekstralønn

Ansatterepresentantene var skeptiske, men oppfattet at det var inngått en bindende avtale.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I Dagens Næringsliv onsdag retter konserntillitsvalgt Eva Stenbro flengende kritikk mot utbetalingen av ekstralønn til fem Amedia-direktører. Utbetalingene, som ifølge DN skal ha vært på rundt fire millioner kroner til sammen, var en kompensasjon for ekstraarbeid knyttet til prosessen med å selge mediekonsernet sist vinter.

Les også: Amedia skal eies av ny stiftelse

Konsernsjef Are Stokstad og fire av hans nærmeste medarbeidere - det er ikke kjent hvilke - fikk tre måneders ekstralønn. Det provoserer Stenbro, som også sitter som ansattrepresentant i Amedia styre. Hun oppfatter godtgjørelsen som en bonusutbetaling, noe som er avskaffet i Amedia.

Tjener 3,5 millioner

Fastlønna til konsernsjefen i Amedia - uten pensjonskostnader og sosiale goder - har økt fra 2,3 millioner kroner i 2011 - da konsernet het A-pressen - til nær 3,6 millioner i 2015. Men i mellomtiden, i 2012, kjøpte A-pressen opp Edda Media og ble dermed et betydelig større selskap. Toppsjefens lønnsnivå gjenspeiler dette økte ansvaret.

Tre ekstra månedslønninger tilsvarer dermed rundt 890 000 kroner for konsernsjef Stokstad. Basert på opplysningene i DN deler de øvrige fire sjefene på ytterligere drøyt tre millioner kroner.

På spørsmål fra Journalisten.no om hvorfor hun tror denne saken dukker opp nå, så mange måneder etter at den var oppe i konsernstyret, svarer Stenbro:

– Det vet jeg ikke. Det er ikke jeg som har spilt den ut. Jeg har kun svart så godt jeg kan.

Onsdag deltok Stenbro på en mediekonferanse i Oslo, sammen med blant andre konsernsjef Stokstad. Det skal ha gått fredelig for seg.

Var underskrevet

Administrerende direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB, som nå eier Amedia, opplyser til DN at det var en avtale med  selgerne - det vil si LO og Telenor - at de nye eierne skulle ordne med utbetalingen. LO benekter imidlertid å ha gitt Amedia-ledelsen bonus for å hjelpe til med salget.

Kilder sier til Journalisten.no at det flere måneder før salget ble undertegnet en avtale om ekstra lønnsutbetaling til de øverste lederne i Amedia. Dermed skal det nye styret i Amedia, etter at salget til Sparebankstiftelsen var et faktum, i realiteten ha vært bundet på hender og føtter.

Dersom avtalen om ekstralønn til Amedia-toppene ikke var blitt effektuert, kunne styret potensielt ha havnet i en tvistesak med påstand om kontraktsbrudd. Det er uklart om styret godkjente avtalen enstemmig gjennom stemmegivning, eller om medlemmene kun tok saken til etterretning. Men etter det Journalisten.no erfarer ble det fra ansattehold uttrykt en generell misnøye med det de oppfattet som bonusutbetalinger.

Med virkning fra 2013 fjernet Amedia ordningen med resultatlønn for sine konserndirektører og enkelte andre sentrale personer. I 2015 måtte også topplederne i konsernets mange mediebedrifter vinke farvel til bonusene sine.

Les også: Fjerner bonusene til sjefene i Amedia

Mye ekstraarbeid

Avtalen om ekstra lønn skal ha blitt inngått i en hektisk periode da konsernledelsen hadde kontakt med flere interessenter og potensielle kjøpere av Amedia. Dette krevde stor og tidkrevende innsats fra nøkkelpersoner, noe som er den offisielle begrunnelsen for å gi dem tre måneders ekstra lønn hver.

Stig Finslo, som er direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt i Amedia, understreker overfor DN at det ikke er snakk om bonus. Han omtaler ekstralønnen som kompensasjon for merarbeid. 

Stenbro kjøper ikke en slik begrunnelse.

– Lederne har fastlønn som skal inkludere all belastning. Alle de ansatte i Amedia har hatt belastninger de siste årene, sier hun til Journalisten.no.

Hun respekterer heller ikke argumenter om at denne typen belønning for stor innsats er vanlig i næringslivet.

– Det er ikke noe argument for meg at alle gjør slikt. Dette er ikke greit. Det er en systemfeil, som kan sammenliknes med at kvinner systematisk tjener dårligere enn menn. Det er heller ikke greit, selv om alle andre gjør det.

Forberedt på reaksjoner

Journalisten.no kjenner til at avsløringen i DN, med uttalelsene til Stenbro som styremedlem, vakte reaksjoner i Amedias ledelse onsdag. Konsernsjef Stokstad har imidlertid ikke svart på vår forespørsel om intervju i sakens anledning.

Stenbro skal delta på styremøte i Amedia førstkommende mandag, med regnskapet for andre kvartal som en av de viktige sakene.

– Frykter du reaksjoner på uttalelsene dine når du møter Amedia-ledelsen og de andre styremedlemmene?

– Slike saker skaper reaksjoner, men det får jeg eventuelt ta som det kommer. Det er alltid noen som mener mye om det man uttaler seg om. Sånn er det og sånn skal det være. Jeg har vært med så lenge i dette gamet at det preller av.

Powered by Labrador CMS