I kø for å komme på iPad

A-pressen og Edda Media klar til å rulle ut sine dagsaviser på nettbrett.

Publisert Sist oppdatert

De to mediekonsernene har allerede hvert sitt pionérprosjekt tilgjengelig for nedlasting til Apples iPad, via App Store. Nordlys var først ute av A-pressens aviser, med lansering 21. desember. 4. januar var Fredriksstad Blad på plass med sin iPad-applikasjon, som første avis i Edda Media.

Tidlig i neste uke sender Edda appene for resten av sine 12 dagsaviser til Apple for godkjenning. Tilsvarende tilbud for Android-baserte nettbrett vil komme i løpet av våren.

– Ikke gratiskjøring hos oss

– I løpet av januar vil alle 12 dagsaviser være tilgjengelig på iPad og iPhone samtidig. Vi gir leserne fem gratis utgaver, deretter tar vi betalt. Hos oss er det ikke snakk om å kjøre i månedsvis uten betaling, sier utviklingsredaktør Geir Bakken i Edda Media.

Fredriksstad Blad har vært testavis for Eddas iPad- og iPhoneutgaver. Avisa er også tilgjengelig med ny eavis-utgave på nettet, og iPad-appen bygger på denne. I løpet av neste uke vil de andre 11 dagsavisene i konsernet ha samme tilbud på plass. Eavisutgavene er forbedringer av de tradisjonelle PDF-versjonene, les mer her.

Jobber med utrullingsplan

A-pressen ligger noe lenger bak i løypa med sine øvrige aviser, men Stig Seljeseth, konserndirektør for digitale medier, forklarer at prosessen er godt igang.

– Vi holder på å lage en utrullingsplan som vil avklare hvilke aviser som skal først på iPad og når det skal skje. Rundt femten aviser er aktuelle for første fase. Vi diskuterer nå utrullingstakten og rekkefølgen med ledelsen i avisene.

Ifølge Tom Lekang, IT-direktør i A-pressen, vil utrullingen av iPad-versjonene skje fortløpende, og ikke samtidig. Han påpeker at A-pressens iPad-apper tilbyr mer enn Eddas eavis-baserte tilbud.

– De neste appene våre lanseres i løpet av januar. 14 aviser skal inn i første kvartal, og kanskje noen i tillegg. De største avisene har prioritet.

A-pressen og Edda Media har hver for seg pluss-minus 40 trykte publikasjoner som kan være aktuelle for iPad-lansering på sikt.

– Vi drifter nesten 60 nettaviser i dag. iPad kommer som en videreutvikling av denne driftformen, sier Seljeseth.

Vil vinne erfaringer

Seljeseth understreker at A-pressen satser på å vinne erfaringer med Nordlys-appen, som er utviklet i et tett samarbeid mellom mediehuset i Tromsø og konsernets datterselskap A-pressen Interaktiv.

– Vil alle iPad-appene til A-pressens aviser ha samme utforming og innholdselementer?

– Målet er å drifte på samme måte for alle. I utgangspunktet legger vi opp til én standard, men dette må også avklares lokalt. Hvor mye man skal legge inn av funksjonalitet kan variere over tid, basert på virkeligheten for den enkelte avis.

Også Edda satser på apper med samme tekniske løsning for alle sine dagsaviser.

– Men farger og logoer vil naturlig nok variere fra avis til avis, sier Bakken.

Bredt innhold i nord

iPad-appen til Nordlys byr både på dagens papiravis, innhold fra nettutgaven, arkivopptak fra TV Tromsø og nye videoinnslag, oppdaterte nyhetsinnslag fra andre medier og værvarsel. På spørsmål om også Edda-appene vil inneholde mer enn kun eavis-versjonene av de ulike avisene, svarer Bakken:

– Etter hvert vil vi tilby tv-innslag, slik som Nordlys, i tillegg til videoer, bildegallerier og nettnyheter. Vi tar steg for steg, og det første halvåret kommer vi med hyppige oppdateringer av appene. I første omgang byr vi på eavis, og vi er så langt jeg vet først ute med lydopplesning av innholdet.

Android-apper kommer

Bakken viser til at PDF-versjon av de 12 dagsavisene i Edda allerede fra i fjor høst er tilgjengelig i en felles kioskløsning hos iPads fremste nettbrettkonkurrent, Samsung Galaxy Tab. Galaxy er i likhet med mange andre nettbrett utstyrt med operativsystemet Android, som er utviklet av Google.

– Vi kommer med egne Android-apper ganske tidlig i 2011, med en del andre funksjoner i tillegg til dagens PDF-modell. Dette utvikles av Newspaper Direct.

IT-direktør Lekang i A-pressen sier at mye av teknologien allerede er tilrettelagt for Android-lansering av konsernets aviser.

– Vi avventer foreløpig at det skal bli interessant for oss trafikkmessig å lansere Android-apper. Men vi jobber med utgangspunkt i at det vil skje i løpet av 2011, dersom trafikkutviklingen i Norge blir lik den vi ser i USA.

Går forbi Apple

I disse dager pågår verdens største forbrukerelektronikkmesse, Consumer Electronics Show, i Las Vegas. Presentasjonene på messen har avklart at det i månedene framover kommer et stort utvalg av nye nettbrett utstyrt med Android.

Android er allerede på full fart forbi Apples iOS, som brukes av iPad, når det gjelder andel av mobilbruken i verden. Den ferskeste undersøkelsen fra USA, utført av analysebyrået Nielsen, viser at Android økte fra 15,0 til 26,1 prosent i løpet av perioden juni til november i 2010, mens iOS holdt seg stabilt rundt 28 prosent. Den tidligere markedslederen RIM Blackberry falt fra 33,9 til 25,8 prosent.

En leseravstemning hos den amerikanske mobilmagasinet Readwrite Mobile viser at 54,5 prosent av de 1.350 som har svart planlegger å kjøpe et Android-nettbrett i nær framtid. 37,2 planlegger å skaffe seg en iPad, mens kun 2,9 prosent ønsker å kjøpe andre typer nettbrett.