– Presselosjen overreagerer

Stortingets direktør mener protestene bygger på misforståelser og uklarheter.

Stortingsdirektør Ida Børresen ønsker å avdramatisere striden om nye regler for pressefolks adgang til Stortinget. Stortingets presselosje gikk tidligere onsdag ut med kraftig kritikk av stortingsadministrasjonens forslag og en hastepreget saksbehandling av forslagene.

– Vi har hatt en dialog med presselosjen og har varslet dem om saken. Vi har også prøvd å få et møte med dem tidligere. Nå har vi fått et brev med  innspill fra presselosjen som vi tar med i den videre prosessen. Det er flere ting her som kan oppklares og endres. Forhåpentligvis blir det generelle adgangsreglementet avgjort av presidentskapet torsdag, sier Børresen.

Sikkerhetsspørsmål

Hun poengterer at arbeidet med nye adgangsregler for Stortinget har utgangspunkt i sikkerhet. Stortinget har fått gjennomført en stor risikoanalyse, som spesielt har tatt for seg hvem som går inn og ut av stortingsbygningen.

– Det som er viktig å si, er at vi ikke har hatt noe utgangspunkt om å redusere pressens adgang til Stortinget. Det har ikke vært noe motiv, og det ønsker vi heller ikke.

Oppklaring om foto

Børresen sier at hun ønsker innspillene fra presselosjen velkommen.

– Vi tar dem med oss og skal ta hensyn til dem. Det ene punktet presselosjen påpeker, om begrensede muligheter for fotografering, er en grei presisering. Formuleringene er lett å misforstå og de ser litt firkantet ut. Det må vi gjøre noe med. De ble egentlig tatt med i de nye reglene på bakgrunn av et vedtak i Stortingets presidentskap. Vi ønsker ikke noen begrensninger i fotograferingen i forhold til dagens praksis. Så her må vi bare bli enige om en formulering.

Ingen endring

Ifølge Børresen legges det heller ikke opp til noen endring i tilgangen til representantenes kontorer. Presselosjen advarer mot å gjøre det vanskeligere å oppsøke kontorene.

– Det står i dagens regelverk at journalistene må skaffe avtale med representantene før de oppsøker dem på kontorene. Det er jo vanlig høflighet, sier Børresen.

– Men hvis dette har stått i regelverket i lengre tid, har det da innarbeidet seg en annen og friere praksis?

– Jeg synes dagens regel stort sett praktiseres veldig greit, ved at man gjør en avtale. Det er ikke noen problemer med dette i dag. Vi har ikke hatt noe ønske om å endre på pressens arbeidsforhold.

Nye adgangskort

En av tingene som har vært påpekt i risikoanalysen er at mange personer som ikke har sitt daglige virke på Stortinget har adgangskort.

– Jeg sa til presselosjen at mange adgangskort ikke er i bruk, og det kan også gjelde deres medlemmer. Det er viktig for oss å ha oversikt over alle kort som er utstedt og ønsker i utgangspunktet ikke å ha mange kort ute som ikke brukes jevnlig. Derfor ønsker administrasjonen å begrense antall adgangskort.

Dagens adgangskort foreslås erstattet med tre nye kategorier:

* Et adgangskort for representanter og ansatte

* Et adganskort for pressen og andre grupper som er ofte på Stortinget, eksempelvis statssekretærer

* Et dagskort for sporadisk besøkende

– Den  siste kategorien kan også være hensiktsmessig å bruke for journalister som ikke er her så ofte. Men det har ikke vært vår intensjon å vurdere hvilke journalister som skal ha tilgang til Stortinget. Det skal presselosjen fortsatt bestemme, sier Børresen.

– Overreaksjon

– Oppfatter du brevet fra presselosjen som en overreaksjon?

– Ja, jeg synes nok det er en overreaksjon. Men jeg håper de har tillit til at vi ønsker å ha et godt forhold til pressen og en åpen dialog. Derfor tar vi med oss innspillene deres.

Powered by Labrador CMS