Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag. Foto: Birgit Dannenberg
Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag. Foto: Birgit Dannenberg

Reagerer på tobakksensur

Stortingsvedtak gjør at du ikke lenger kan skrive fritt om røyk og snus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Et flertall på Stortinget vedtok tirsdag kveld en innsnevring i medienes mulighet til å omtale tobakksprodukter. Dette skjer som følge av et lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Forslaget ble vedtatt i Stortingets helse- og omsorgskomiteen, mot Høyres og Frps stemmer. Annen gangs behandling gjenstår.

– Etter å ha sett lovendringen er min umiddelbare reaksjon at lovgiver her bryter med det grunnleggende prinsippet om redaksjonell frihet, sier rådgiver og advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud.

Nei til forbrukertesting

Endringen for norske medier er en følge av paragraf 34 i den nye loven. Der nedlegges det et forbud mot alle typer forbrukertesting av tobakksvarer. Flertallet på Stortinget ønsker ikke indirekte reklame for tobakksvarer gjennom produkttester som gjengis i mediene.

VG skriver at nestleder i helse- og omsorgskomité, Thomas Breen (Ap), ikke ønsker samme utvikling av anmeldelser på tobakk som vi er vant til med øl og tobakk. Breen understreker at anmeldelser kun omfatter saker der journalisten vektlegger smak, effekt og pris på tobakk.

Sterk misnøye

Lederen av komiteen, Bent Høie (H), sier følgende:

– Vi må ikke bli hysteriske og blokkere for all informasjon.

VG har intervjuet en rekke medieaktører, som alle uttrykker sterk misnøye med stortingsvedtaket.

– I neste omgang kan det være hva som helst som myndighetene velger å gripe inn mot. De kan ikke bare gripe inn mot det de ikke liker, sier Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for Journalistikk.

Reagerer kraftig

Overfor VG reagerer både Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening kraftig på stortingsvedtaket og betrakter det som et forsøk på å innsnevre ytringsfriheten og undergrave medienes selvjustis. Også NJ-advokat Nyrud er sterkt skeptisk til vedtaket.

– Det er vel og bra at myndighetene vil begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører, men i denne kampen må de likevel følge de alminnelige rettsprinsippene.

Ytringsfrihet

Nyrud viser til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Den har en rekke ganger, blant annet i ytringsfrihetssakene mot Norge i 1999, 2000 og 2007, understreket at det aldri kan være domstolen eller andre myndigheters oppgave å overprøve medienes valg av reportasjeteknikker.

– Som for eksempel valg av stoffvinkling og utforming av en ytring. Da kan heller ikke norske lovgivere, som i dette tilfellet,  vedta begrensninger i hvordan mediene skal presentere produktenes innhold, smak, utseende, utforming eller pakkedesign i sitt redaksjonelle stoff.

Ironisk snusadvokat

En annen av NJs advokater, August Ringvold, er heller ikke nådig mot stortingsflertallet. Han har brukt snus i 37 år, siden han var 13 år gammel. Ringvolds spontane kommentar faller som en blanding av hjertesukk og ironi:

– Jeg reagerer kraftig på at formynderstaten igjen slår til mot snus. Dermed hindrer man at mediebransjen kan gjennomføre solide og grundige produkttester som kan bidra til valg mellom de ulike smaksvariantene av snus.

Powered by Labrador CMS