Anniken Huitfeldt åpner for støtte til digitale utgaver. Foto: Bjørn Åge Mossin
Anniken Huitfeldt åpner for støtte til digitale utgaver. Foto: Bjørn Åge Mossin

Støtte til digitalutgaver

Huitfeldt foreslår plattformnøytral pressestøtte.

– Vi mener det er behov for å modernisere dagens pressestøtte, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. I dag la hun fram et høringsnotat til ny forskrift for pressestøtten.

Les Huitfeldts høringsnotat her.

Aviser som mottar produksjonstilskudd i dag taper på at leserne velger nettutgaven framfor papirutgaven, heter det i departementets forslag. Dermed motvirker den papirbaserte støtteordningen motvirker innovasjon og utvikling av digitale produkter i bedrifter som får støtte.

– I en tid der avisopplaget går ned, må vi ha en mediestøtte som legger til rette for dette. En plattformnøytral  støtteordning vil være mer robust og fremtidsrettet ved at den vil stimulere til utvikling av nye digitale tjenester, sier Huitfeldti prerssemeldingen som ble sendt ut samtidig med at pressekonferansen startet.

Modellen er opplagsbasert, men skal ha en plattformnøytral definisjon på opplag. Departementet skriver blant annet at aviser som i framtida velger å komme noen dager på papir og noen dager på nettbrett, kan regne begge kanaler inn i opplaget.

Det legges fortsatt opp til begrensninger i hvilket innhold som er støtteverdig. I forskriftsutkastet heter det at produksjonstilskuddet skal fremme den brede samfunnsdebatten og å holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål. Dermed avgrenses publikasjoner som retter seg mot mindre publikumsgrupper, med unntak av lokalaviser.

Regjeringen krever også at publikasjonen har redaktør og følger bestemmelsene i Redaktørplakaten.

Videre er betalingsvilje et krav i regjeringens forslag. Dagens forskrift krever at aviser som mottar produksjonsstøtte “tar reell betaling for abonnement, løssalg og annonser etter en offentlig tilgjengelig prisliste”.

Dette kravet overføres til digitale medier. Departement “legger til grunn at betalingsvilje vil fungere som et brukerdefinert kvalitetsmål”.

Kravet om brukerbetaling vil, i likhet med de øvrige kvalifikasjonskriteriene, gjelde for hovedmediet. Dvs. at dersom et tilbud består av en papiravis, en nettutgave, en mobilutgave, en lesebrett-utgave osv., men hoveddelen av omsetningen er knyttet til  papirutgaven, så er betalingskravene knyttet til denne, skriver regjeringen i sitt høringsnotat.

Kulturdepartementet skriver videre at det er uheldig å binde opp regelverket mot dagens forretningsmodeller i bransjen. I det mediebransjen er inne i en fase med utprøving av ulike modeller for brukerbetaling på nett. I en slik situasjon, heter det i høringsnotatet, kan det være uheldig å avgrense støtteordningen til tradisjonelle abonnementsforhold.

– Departementet ber derfor særskilt om innspill på dette punktet.

Momsspørsmålet er ikke omfattet av innstillingen.


Journalisten kommer med mer.

Powered by Labrador CMS