Krever klargjøring fra NJ

Dagsavisens redaksjonsklubb krever at NJ foretar en prinsipiell vurdering av de strategiske valg som ble foretatt da avisas NJ-medlemmer ble tatt ut i streik.

Klubben er kritisk til vurderingene NJs ledelse gjorde i forkant av streikeuttaket.

– Hvem ønsket NJ å ramme ved å ta ut Dagsavisen i streik? Avgjørelsen krever en prinsipiell debatt om hvordan liknende konflikter skal takles i framtida. Skal en organisasjon som er til for å verne sine medlemmers interesser kunne sette de samme medlemmenes arbeidsplasser i fare på grunn av et lønns- og ferieoppgjør? spør Dagsavisen-klubben, og krever at NJ-ledelsen klargjør sine holdninger i forhold til dette.

Les hele uttalelsen på Journalisten.nos debattsider («Dagsavisen og streiken»)