NJs landsstyre:– Streiken lønte seg

Knut Magnus Berge mente man til neste streik bør reise rundt og kurse tillitsvalgte i steikepsykologi. Sven Arne Buggeland påpekte at konstruktive innspill til å gjøre enda bedre arbeid neste gang var viktig, selv om alle lokalt og sentralt har gjort sitt ytterste under streiken.

Publisert Sist oppdatert

Landsstyret i NJ hadde onsdag sin første diskusjon etter oppgjøret. I dag starter rundreisen med informasjon til lokallagene. Senere vil det bli en evaluering av streiken fra klubbnivå og oppover i organisasjonen.

Informasjonsarbeidet ble diskutert lenge og vel. Knut Magnus Berge mente at det er et klassisk og reelt problem at de første reaksjonene sår tvil om resultatet når streiken avblåses. Det handler om streikepsykologi, mente han.

– Det handler ikke om dårlig informasjonsarbeid, men at vi må diskutere hvordan vi håndterer det. De tillitsvalgte bør være mer forberedt på situasjonen som oppstår når streiken avblåses, sa Berge om streikepsykologien.

Selvpisking

NJs sjefsforhandler Bente Sabel var enig:

– Vi må være forberedt på det uventede. Misnøye vil det alltid være. Hadde vi stått der med panegyrisk hyllest, så hadde det ikke vært så greit overfor motparten neste gang.

NJs generalsekretær Trond Idås mente, som de fleste rundt bordet, at pakken som helhet var veldig god. Idås mente oppgjøret var det beste organisasjonen har oppnådd de årene han har vært med:

– Vi fikk på plass så mange viktige elementer: Kroner, pappapermisjon, de andre tariffområdene, ferien – og vi tok alt samtidig. Derfor synes jeg selvpiskingen er ille. Det er ekstra leit om omverdenen skal sitte igjen med det inntrykket.

– Det er synd at ordet selvpisking kommer opp. Alle har gjort sitt ytterste under konflikten, lokalt og sentralt. Det er likevel et poeng at vi prøver å gjøre det enda bedre neste gang. Dette er konstruktive innspill til hvordan vi skal bli bedre, sa Sven Arne Buggeland. Særlig mente han strategien for kommunikasjon må løftes.

Terje Eidsvåg, som også satt i forhandlingsutvalget i oppgjøret, syntes det var bra at mange i store og rike redaksjoner under konflikten la vekt på at de streiket for andre, fattigere medlemmer.

– Nå bærer kritikken en tone av «What’s in it for me?», og det gir meg en liten bismak, sa Eidsvåg.

– Streik lønner seg

Landsstyret hadde en grundig gjennomgang av avtalen. Bente Sabel konkluderte med at streik lønner seg. Ved meklingsfristens utløp hadde NJ ikke fått noen ekstra feriedager, lite med kroner, en dårligere avtale for lokalfjernsynsmedarbeiderne og de ansatte i digitale medier og ikke på noen områder var frilansavtalene inne.

– Etter ni dager med streik fikk vi fem fridager, mer penger, pappapermisjon med full lønn, en fullverdig EA-avtale og en fullverdig avtale for digitale medier og frilansavtalen var på plass på alle områder, sa Sabel, som roste medlemmene for å danne et tog som rullet med full trøkk. Det trøkket ga en løsning.

Selv ikke alle landsstyremedlemmene hadde forstått at uttelling av fridagene kommer enten ved 15 eller 18 år i yrket eller når man når lønnsansienniteten 15/18 år på stigen. Det som slår ut først vil gi fridagene. Har man fått tre års ansiennitet på stigen for utdanning og har jobbet 12 år i yrket, får man da neste år de to ekstra dagene. Man må ikke lenger vente til man har vært femten år i yrket, slik den femte ferieuken tidligere har vært styrt av ti år i yrket.