Tidligere sentral NJ-tillitsvalgt:Stolt av redaktør-Nationen

– Jeg er stolt over at vi skapte lesverdige aviser under streiken, sier Carl Hamre, fersk desksjef i Nationen.

Publisert Sist oppdatert

Han har solid bakgrunn som sentral tillitsvalgt i NJ, med blant annet to perioder i NJs landsstyre.

Carl Hamre hadde bare sittet i stillingen i tre måneder da streiken brøt løs. Desksjefjobben medførte at han fikk personalansvar for de NJ-organiserte journalistene og de grafisk ansatte. Derfor meldte han seg inn i Norsk Redaktørforening.

– Litt underlig

– Hvordan opplevde du å være på «den andre siden» under streiken?

– Det var litt underlig, men det er jo også en del av spillet. Både bedriften, fagforeningen og jeg var enige om spillereglene. Det gjorde situasjonen relativt problemfri.

Klubben i Nationen beskrev ikke situasjonen som så rosenrød.

– Kjørereglene vi var enige om gjaldt bruk av stoff som var ferdigprodusert. Redaktørene skrev som aldri før, de overgikk seg selv, og vi lurte på om de hadde tenkt å fortsette slik også etter streiken, sier klubbleder Janne Grete Aspen.

Ingen kontakt

– Hvordan var kontakten med de streikende journalistene, Hamre?

– Personlig hadde jeg ikke kontakt med dem. Kontakten gikk gjennom nyhetsredaktør Tove Lie og ansvarlig redaktør Tord Langmoen. Situasjonen krevde et greit og ryddig forhold med klare linjer, og da var det naturlig at de med størst autoritet pleide kontakten.

Talte ikke timer

– Jobbet du mer enn vanlig under streiken?

– Jeg var mer opptatt av å gjøre jobben enn av å telle timene jeg brukte for å oppnå et godt resultat, men arbeidsmengden var nok tilnærmet den samme som før streiken.

Vanskelig økonomi

Carl Hamre støttet ansvarlig redaktør Langmoens beslutning om å gi ut Nationen.

Nationens samfunnsredaktør og nestkommanderende, John Arne Moen, forteller at avisen ville tapt anslagsvis 1-1,4 millioner dersom de ikke hadde gitt ut redaktøraviser under streiken.

– Hvis vi hadde tapt disse pengene, måtte vi ha redusert redaksjonen med minst tre stillinger før høsten. Eierne har gitt klar beskjed om at avisen skal gå med overskudd i år, streik eller ikke streik, sier Moen.