Flytter fra IJ og ansetter egen leder

Stup har sagt opp rammeavtalen med Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Nå skal man ansette egen Stup-leder og flytte til Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Det er andre gang Stup forsøker å løsrive seg fra IJ. Første gang var i 2001. Stup sa opp avtalen, nedsatte et utvalg for å vurdere videre driftsform, og så kokte det hele bort i kålen.

Nå prøver man igjen. Avtalen mellom Stup og IJ har 12 måneders oppsigelsestid og ble sagt opp i juni. Et eget utvalg oppnevnt av Stup-styret skal legge fram forslag om videre drift, men styreleder Teddy Madsen sier allerede nå at eierne (MBL og NJ) er enige om å opprette et eget sekretariat uavhengig av IJ eller andre kurstilbydere.

– Vi skal behandle dette på styremøte i oktober, og der blir det foreslått å ansette en egen Stup-leder som skal fronte organisasjonen overfor brukermiljøene og et bredt utvalg mulige kursleverandører. Vi ønsker større bredde og flere tilbud, sier Madsen.

IJs dobbeltrolle

Med de oppgaver den påtenkte Stup-lederen skal ha, vil det være naturlig å legge sekretariatet til Oslo. Stup vil imidlertid videreføre ordningen med å kjøpe sekretær- og regnskapstjenester ved IJ som nå, sier han.

Etter det Journalisten erfarer, skal det lenge ha vært utilfredshet i de to eierorganisasjonene MBL og NJ med at IJ har hatt en dobbeltrolle i forhold til Stup. På den ene siden har IJ vært sekretariat og ledet Stup i det daglige. På den andre siden har IJ også vært den dominerende kursoperatør. Det har vært snakket om både bukker og havresekker.

Ikke misnøye

I tillegg kommer at Stup-tilbudet har vært lite preget av nytenkning og moderne tilbud. Språkkursene, som utgjør rundt 40 prosent av tilbudet, har rullet og gått stort sett med samme lærerkrefter og på de samme stedene.

Styreleder Teddy Madsen understreker at han ikke er misfornøyd med IJs innsats, men at de nå vil ha flere kursarrangører inn.

– Vi er overrasket over at aktiviteten er for lav, men nå gjør vi noe med det. Vi skal utvide tilbudet. Vi har startet økningen av forbruket. Får vi opp dampen, så skal det brukes penger, sier han.