Digitalt løft i Polaris

Øker digitale annonseinntekter med 18,1 prosent.

Polaris Media hadde i første kvartal i år 465 millioner kroner i driftsinntekter. Av disse kom 38 fra annonser i digitale medier. De samlede inntektene i konsernet økte med to prosent i perioden, sammenlignet med samme tid i fjor.

Største posten er annonseinntektene som samlet utgjør 236 millioner kroner, og så opplagsinntektene som også øker, opp 1,1 prosent, til 124 millioner.

Største

Adresseavisen Gruppen er fortsatt den klart dominerende delen av Polaris Media med 209 av de 465 millionene på inntektssiden. Gruppen leverte et driftsoverskudd på 16 millioner kroner, en forbedring på 13 millioner fra samme tid i fjor.

Driftsoverskuddet i mediekonsernet er på 46 millioner kroner, en økning på tre millioner fra første kvartal i fjor.

Mediekonsernet har en gjeld på 387 millioner, hvilket betyr at gjelda økte med to millioner fra samme tid i fjor.

SMP faller på nett

Opplaget til Polaris sine aviser falt med 3.300 aviser og medieselskapet har nå et samlet opplag på 226.133. Av disse utgjør Adresseavisen Gruppen 98.937 aviser.

Adresseavisen har nå 71.214 aviser i opplaget sitt, hvilket er en tilbakegang på i underkant av 450 eksemplarer ved utgangen av fjoråret.

Sunnmørsposten har gått motsatt vei og har økt opplaget med 400 eksemplarer til 30.376 aviser. Men avisens nettsider har tatt en helomvendig sammenlignet med papir. Mens Smp.no hadde i overkant av 132.000 ukentlige unike brukere ved utgangen av 2011, var det tallet på 119.641.

Ifølge kvartalsrapporten ventes det at opplagsinntektene vil fortsette å øke, om enn moderat. Ved opplagsfall vil dette bli kompensert gjennom prisøkninger.

Vil kjøpe

Polaris Media vil vokse, og det er tydelig at konsernsjefen ikke har gitt opp ønsket om å få Edda Media inn i folden.

- Resultatene fra 1. kvartal gjør at vår finansielle stilling er styrket og det gir økte muligheter for videre satsninger, utvikling og strukturelle grep, sier konsernsjef Per Axel Koch i en pressemelding.

Ifølge samme melding har konsernets mobiltilpassede nettsider hatt trafikkvekst på 78 prosent fra andre kvartal i fjor.

Også annonsesalget på mobil øker, da først og fremst gjennom Adresseavisen og Sunnmørsposten, og utgjorde i første kvartal 930.000 kroner.

Det er også ventet moderate kostnadsøkninger som følge av effektiviseringsprosesser.

Powered by Labrador CMS