Ordfører Oddvar Myklebust i Sandøy ser at noe kunne vært gjort annerledes da kommunen brøt offentlighetsloven, men fremholder at det var viktigere å orientere kommunestyret enn å gi innsyn i sluttavtale.  Foto: Sandøy Kommune
Ordfører Oddvar Myklebust i Sandøy ser at noe kunne vært gjort annerledes da kommunen brøt offentlighetsloven, men fremholder at det var viktigere å orientere kommunestyret enn å gi innsyn i sluttavtale. Foto: Sandøy Kommune

Angrende ordfører mener fortsatt at det var greit å bryte offentlighetsloven

«Dei er til for å brytast når dei kan brytast. Sånn er det berre,» uttalte ordfører i Sandøy kommune til avisa Nordre, etter å ha brutt loven om innsyn i sluttavtale med rådmannen. 

Publisert Sist oppdatert

Rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik i Sandøy kommune i Møre og Romsdal gikk på dagen like før jul, og fikk med seg etterlønn i 18 måneder. Avisen Nordre var først ute med å omtale saken i papirutgaven 23. desember.

Her ble det kjent at avtalen var forsøkt holdt hemmelig, noe som er i strid med offentlighetsloven.

Til for å brytes

Ordfører Oddvar Myklebust i Sandøy kommune fikk spørsmål om han var klar over lovbruddet, og svarte slik til avisen: «Det drit eg i. Vi skal ta vare på arbeidsgivarane. Kva avisa meiner, er meg klinkande likegyldig».

På oppfølgingsspørsmål om det samme gjelder resten av Norges lover, var han heller ikke ydmyk for loven.

«Dei er til for å brytast når dei kan brytast. Sånn er det berre. Når det er til eit godt formål bryt dei dei alle saman, både statsminister, Stortinget og regjeringa. Det er noko som heiter nødverje i nokre få sekund.»

Han fremholdt videre at han var klar over at det ikke var hjemmel for å holde avtalen hemmelig. Noe han også uttalte til Sunnmørsposten sist fredag. Her bekreftet han at han var riktig sitert, men gikk noe tilbake på at det var en bevisst handling å bryte loven.

– Nei, det var ikke bevisst. Vi gjorde det fordi vi ville orientere kommunestyret om forhandlingsresultatet før det kom i media, sa han til Sunnmørsposten.

Ville bare orientere

Der redegjør han for gangen i prosessen, noe han også utdyper til Journalisten etter først å ha sagt at han ser seg ferdig med saken.

– Står du fortsatt inne for uttalelsene om at du mener det var riktig av dere å bryte offentlighetsloven?

– Det jeg sa var at vi brøt offentliggjøringen av en sluttavtale, som har et punkt der det står at avtalen ikke skulle offentliggjøres. Dette var underskrevet av begge parter. Da vi fikk krav om innsyn fra Nordre, tok jeg kontakt med den andre parten to dager etterpå, og spurte om det var greit at vi offentliggjorde. Det var det. Dagen etter var det gruppemøter i de forskjellige partiene, og da diskuterte vi sluttavtalen fordi jeg syntes det var greit at politikerne i de ulike gruppene fikk vite innholdet i sluttavtalen før det ble offentlig i media. Dagen etter det fikk Nordre sluttavtalen, sier Myklebust til Journalisten.

– Vi holdt det for oss selv var for å avklare om det var greit at det ble offentliggjort, i og med at begge parter hadde skrevet under på at det ikke skulle offentliggjøres. Og det at vi ville orientere kommunestyret om innholdet. Jeg syntes det var greit at vi kunne holde avtalen tilbake noen få dager for å få de to orienteringene på plass.

– Til både Nordre og Sunnmørsposten vedgår du at du var klar over at dette var brudd på loven?

– Ja. Vi var klar over det. Men det var for å orientere de andre partene. Når du skriver under på en avtale så bør jo den holdes. Når hun (den tidligere rådmannen, journ.anm.) sa at det var greit at vi offentliggjorde den, så gjorde vi det.

– Men visste dere ikke allerede da dere skrev i avtalen at det ikke skulle offentliggjøres at det ikke ville være mulig?

– Nei. Det var vi ikke klar over. Forhandlingslederen til den tidligere rådmannen sitter i et fagforbund. Om han var advokat vet jeg ikke, men han anbefalte avtalen slik den var.

Etterpåklokskap

Myklebust fremholder at dette ikke er vanlig praksis i kommunen, og at det altså handlet om interne orienteringer.

– Angrer du i etterkant når du har sett etterspillet?

– Ja, det er klart du bør gjør det når du ser hvilket styr det ble. Vi visste jo at vi måtte offentliggjøre det. Men det kan hende vi kunne ha kalt inn kommunestyret samme kveld. Men det blir etterpåklokskap.

– Kommer dere til å være nøyere med å overholde offentlighetsloven fremover?

Ja, det er det klart vi vil være. Dette var litt uheldig.

I virkelig nød

Fungerende generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Presseforbund er kritisk til utspillet ordføreren kom med til avisen Nordre.

– Om ordførerens utsagn er det vel ikke stort annet å si enn at de virkelig taler for seg selv. Ordføreren må ha ment å være i virkelig nød, når han ville hindre at andre fikk innsyn i en avtale som viste hvordan man disponerte kommunens midler, sa Øy til Sunnmørsposten fredag.