Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande på frokostmøte hos LLA. Foto: Helge Øgrim
Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande på frokostmøte hos LLA. Foto: Helge Øgrim

Arbeiderpartiet vil gi nisjemedier og salg av enkeltartikler momsfritak

SV og Senterpartiet stiller seg bak forslaget.

Publisert Sist oppdatert

I 2016 ble det innført momsfritak for elektroniske nyhetstjenester, men fritaket omfatter ikke dybde/nisje-journalistikk og salg av enkeltartikler. Dette vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet forandre på. 

Derfor fremmet mediepolitisk talsperson Arild Grande i Arbeiderpartiet onsdag følgende forslag til revidert nasjonalbudsjett: 

«Stortinget ber regjeringen vurdere å endre eksisterende mva-fritak for elektroniske nyhetstjenester (mva-lovens § 6-2) i statsbudsjettet for 2018, som vil gjøre at også dybde/nisje-journalistikk og salg av enkeltartikler blir omfattet av fritaket.»

I tillegg inviterer han kulturministeren til å følge opp mediemangfoldsutvalgets innstilling med bakgrunn i at det haster med tiltak. Arbeiderpartiet er klar for å starte arbeidet med dette.

SV støtter forslaget om å inkludere nisjemedier og salg av enkeltartikler i momsfritaket. Journalisten får opplyst at Senterpartiet tidligere har fremmet forslag om å frita publikasjoner som dekker smale områder, fra merverdiavgift på samme måte som alminnelige dagsaviser. De er dermed glad for å sammen med Arbeiderpartiet legge fram et slikt forslag til revidert nasjonalbudsjett i dag.

Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas for Høyre kan ikke kommentere enkeltforslag til revidert nasjonalbudsjett, men sier at det Arbeiderpartiet foreslår ikke er veldig langt unna det Høyre ønsker i sitt partiprogram. De vil sikre kvalitetsjournalistikk som helhet. De stiller seg ikke bak forslaget i denne omgang, men er tydelige på at de ønsker det samme for fremtiden. 

– Når det gjelder journalistikk i fremtiden, tror jeg vi blir enige. Vi vil ta momsfritaket ett skritt videre og utvide ordningen - også til å omfatte e-bøker, sier han. 

 

Powered by Labrador CMS