Hvis opplaget skal regulere støtten til ukeaviser ryker alle pengene til Morgenbladet, mener Dag og Tids ansvarlige redaktør. Foto: Martin Huseby Jensen
Hvis opplaget skal regulere støtten til ukeaviser ryker alle pengene til Morgenbladet, mener Dag og Tids ansvarlige redaktør. Foto: Martin Huseby Jensen

Medietilsynet får overta pressestøtten til ukeaviser fra Kulturrådet

Dag og Tid-redaktør Svein Gjerdåker skulle ønsket støtten forble hos Kulturrådet.

Publisert Sist oppdatert

ESA har godkjent at Medietilsynet tar over administrasjonen av pressestøtten til ukeaviser. Det medfører at støtten til blant andre Morgenbladet, Dag og Tid, Korsets Seier med flere flyttes til Fredrikstad.

Det innebærer også at reglene for støtte til disse avisene vil bli de samme som for de øvrige avisene som mottar produksjonsstøtte. Deriblant opplagsbegrensninger og hindringer for å ta ut utbytte.

I fjor mottok de tre ovennevnte avisene, samt Ukeavisen Ledelse og Ny tid, til sammen 14, 4 millioner kroner i støtte.

Seniorrådgiver Bjørn Tore Østeraas i Medietilsynet sier til Journalisten at de vil utarbeide et forslag for pressestøtten som også omfatter ukeavisene. Dette vil bli sendt til kulturministeren for godkjenning.

– Men vi har ikke så mål å revolusjonere støtten til disse avisene, sier han.

Skulle blitt hos rådet

I Dag og Tid mottok de fem millioner kroner for inneværende år. Ansvarlig redaktør Svein Gjerdåker ønsket i utgangspunktet at utdelingen ble værende hos Kulturrådet. Særlig fordi at rådet la vekt på at avisene på et bredt grunnlag tar opp kulturpolitiske spørsmål. Opplag var ikke et kriterium.

– Det som skjer nå er at flere aviser kan komme innunder ordningen, for eksempel Ukeavisen Ledelse - som vi ser på som et bransjeblad. De må gjerne få støtte, men ikke i denne ordningen, sier han og spør om ikke også Teknisk Ukeblad kunne få støtte når Ukeavisen Ledelse gjør det.

Ved siste tildeling fikk Dag og Tid og Morgenbladet like mye i støtte til tross for at sistnevnte har et opplag på 30.000 og Dag og Tid 11.000.

– Blir opplag et kriterium ryker alle pengene over til Morgenbladet. Det burde være tak på opplaget. Og en egen nøkkel for nynorsk, men akkurat det vet vi tilsynet er positive til.

Powered by Labrador CMS