Radio Metro avviser krav om å slukke FM-sendinger

Radio Metro fortsetter å sende på FM-båndet i Oslo etter slukkingen 8. desember. Stasjonen mener de er forskjellsbehandlet. Medietilsynet varsler sanksjoner.

Publisert Sist oppdatert

Fredag slukket de landsdekkende private radiokanalene P4 og Radio Norge sine signaler på FM-båndet i Oslo. I september gjorde NRK det samme. Det er bare lokale nærradioer som skal fortsette å sende på FM, i første omgang ut 2020.

De riksdekkende aktørene krevde i forbindelse med slukningsplanen at lokalradioene i storbyene skulle slukke sine FM-signaler samtidig for at de ikke skulle få noen fordeler og kapre lyttere i overgangen til dab. Radio Metro – som ikke har noen landsdekkende konsesjon, men har flere lokalradiokonsesjoner over hele landet – og radiosjef Svein Larsen i Radio Metro mener det er urimelig at de må skru av sine FM-sendere bare fordi konkurrentene ønsker det.

Skal behandles i ESA

Norsk Lokalradioforbund har klaget inn slukkingen for EFTAs overvåkingsorgan ESA, og Larsen mener Radio Metro derfor må kunne fortsette å sende på FM innen en avgjørelse foreligger fra ESA – hvis avgjørelse norske myndigheter må følge.

– Radio Metro vil uansett avvente ESAs sluttbehandling av saken før vi eventuelt slukker våre FM-frekvenser i Oslo, sier Larsen i en pressemelding.

Larsen mener det er problematisk at slukkedatoen kom før ESA er ferdig med å behandle saken. Han peker også på at P4 blant annet i Buskerud har fortsatt å sende på FM siden 16. juni, da sendingene skulle vært stoppet.

Varsler sanksjoner

Medietilsynet er likevel krystallklare på at Radio Metro nå sender ulovlig på FM-nettet og viser til at Stortinget har besluttet at kommersielle lokalradioer i Oslo-området skulle slukke samtidig som de kommersielle riksdekkende radioene.

– Datoen for dette var 8. desember 2017. Medietilsynets oppgave er å følge opp at dette vedtaket gjennomføres. Når Radio Metro nå fortsetter med sine sendinger i Oslo uten konsesjon, er det ulovlig kringkasting. Medietilsynet kommer derfor til å sende ut varsel om sanksjon så snart som mulig, sier tilsynets direktør Mari Velsand i en pressemelding.

Radio Metro har for øvrig også konsesjon for dab og sender både på dab og nett i tillegg til FM.

Powered by Labrador CMS