30.000 i bot til DN-journalist

Men saken ankes til Strasbourg.

I november i fjor ble det klart at DN Nye Medier avviste kjennelsen fra Høyesterett om at deres journalist Cecilie Langum Becker må vitne i en rettssak mot en sentral investor i DNO.

DN Nye Medier anført av redaktør Svein-Thore Gran har i tre rettsrunder stått på at det vil være brudd på kildevernet dersom journalisten skulle vitne.

Siste hånd på anke

Bakgrunnen for at Økokrim ønsker journalistens vitnemål er artikkelen «Frykter at DNO raser». Påtalemyndigheten vil at Becker skal forklare seg om kontakten med en person som hevder han er kilde i saken.

Like før jul sa Gran at det ikke kom på tale at deres journalist skulle vitne i denne saken, og at saken ville bli anket til den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD). Denne anken legges det nå siste hånd på.

Ventet reaksjon

Samtidig med at Gran sammen med advokat Vidar Strømme arbeider med anken til EMD, har Borgarting lagmannsrett gitt journalist Becker en rettergangsbot fordi hun ikke vil forklare seg i retten, slik Høyesterett har pålagt henne å gjøre.

– Det er ikke så veldig overraskende at det ble en sanksjon etter dommen i Høyesterett, selv om den kom med knappest mulig flertall, sier Gran.

Tar utfordringen

Dommen i Høyesterett falt med tre mot to i DN Nye Mediers disfavør. Uansett bot står Gran fast på prinsippet om at journalisten ikke skal vitne.

– Vi er beredt på å ta enhver ubehagelig utfordring for å beskytte kildevernet, sier Gran og legger til: – Vi kjemper for dette så langt og så høyt vi kan, og med så stor kraft som nødvendig.

Han forteller at de nå ser på hvordan betalingen av boten skal løses.