Sven Arne Buggeland, konserntillitsvalgt i Schibsted. Foto: Ernst Olsen
Sven Arne Buggeland, konserntillitsvalgt i Schibsted. Foto: Ernst Olsen

Tillitsvalgte i Schibsted reagerer på styrehonorarforslag

Schibsteds valgkomité vil foreslå å øke konsernstyrets honorarer med 22,5 prosent på selskapets generalforsamling 11. mai.

Publisert Sist oppdatert

– Vår oppfatning er at valgkomiteens forslag er skjærende umusikalsk og dypt provoserende. Schibsted-styret ligger allerede på et svært høyt nivå, sier konserntillitsvalgt Sven Arne Buggeland til Dagens Næringsliv.

De fleste av Schibsteds mediehus har de siste månedene vært gjennom nedbemanningsrunder. I Bergens Tidende har 25 ansatte tatt sluttpakke, mens ytterligere to ansatte har valgt å gå til sak mot arbeidsgiveren for ugyldig oppsigelse.

For styreleder Ole Jacob Sunde vil honorarpålegget bety en økning fra dagens 800.000 kroner i året til 980.000 kroner. For de øvrige styremedlemmene foreslås økninger fra 375.000 til 460.000 kroner.

– Det blir helt latterlig når vi sitter i lønnsforhandlinger med ledelsen i BT og ber om en tusenlapp i lønnsøkning, og tilbakemeldingen vi får er at «gir vi dette så går det utforbakke», sier klubbleder Dag Idar Tryggestad.

Tillitsvalgte i Schibsted har også tidligere reagert svært negativt på honorarene som betales til medlemmene av Schibsteds konsernstyre: Kritiserer superhonorar

Valgkomiteens leder John A. Rein sier at forslaget blant annet kommer som en følge av mediekonsernets størrelse og vekst de siste årene.

– Det er to grunner til at vi har foreslått en økning. For det første driver Schibsted en stor og mangslungen internasjonal virksomhet og må rekrutterer styremedlemmer i et internasjonalt marked hvor honorarene er høyere enn det som er vanlig i Norge. For det andre har Schibsted vært gjennom en enorm vekst som gjør at arbeidsmengde, kompleksitet og ansvaret har økt betraktelig de siste årene, sier han.