Tajik med gravestøtte

Kommer i statsbudsjettet for 2014.

Kulturdepartementet vil etablere en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Nyheten lanseres samtidig med at det ble kjent at de rødgrønne partiene mister oppslutning blant journalistene.

– Slik kan vi bidra til en av demokratiets grunnpilarer, sier kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Prosjektstøtte

Tajik viser til at staten har et ansvar for å sikre ytringsfriheten, rettssikkerheten og et levende demokrati, og at pressen spiller en helt avgjørende rolle i den sammenhengen. Derfor ønsker Kulturdepartementet å innføre en ny prosjektstøtteordning for kvalitetsjournalistikk, som et insentiv for å øke kvaliteten i utviklingen av nyhets- og aktualitetsinnhold.

– Kritisk journalistikk av høy kvalitet er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn. Men vi vet at det koster å grave. Og vi vet at det ikke er viljen det står på, men pengene. Her kan staten bidra, sier kulturminister Hadia Tajik.

Den nye støtteordningen for kvalitetsjournalistikk skal være en plattformnøytral prosjektstøtteordning der journalister og redaksjoner kan søke om støtte til ulike graveprosjekter. For å sikre armlengdes avstand til staten, skal ordningen ikke forvaltes  av Kulturdepartementet.

Foreslått i 2010

Ordningen ble opprinnelig foreslått av Mediestøtteutvalget i 2010 i forbindelse med deres gjennomgang av bruk av økonomiske virkemidler på mediefeltet.

Kulturdepartementet tar sikte på at ordningen skal være virksom fra 2014. Nærmere innretning av ordningen, deriblant størrelse og hvem som skal forvalte den, skal presenteres i statsbudsjettet for 2014.

Powered by Labrador CMS