Ny tekstreklameplakat i juli 2007

Norsk Presseforbund vil ventelig vedta endringer i Tekstreklameplakaten i løpet av våren neste år, slik at en ny og revidert plakat får virkning fra 1. juli, opplyser NP-leder Elin Floberghagen.

Publisert Sist oppdatert

På styremøtet i presseforbundet fredag lå Norsk Journalistlags endringsforslag til Tekstreklameplakaten på bordet, men det ble ingen realitetsbehandling av saken. NP-styret vedtok å sende forslagene ut til presseforbundenes 13 medlemsorganisasjoner til høring. Fristen for høringsuttalelser er satt til slutten av februar neste år.

NPs styre vil så ha en gjennomgang og drøftelse av forslagene og høringsuttalelsene i mars. På samme møte vil man så nedsette et utvalg for å sammenfatte høringsuttalelsene og utarbeide et endelig forslag. Målet er at NP-styret i juni kan vedta den endelige utformingen av Tekstreklameplakaten og at den får virkning fra 1. juli.

– Reaksjonene på NJs forslag til endringer av plakaten viser at det er på tide å revidere den. Det er da også åtte år siden sist den ble revidert, sier Elin Floberghagen, som også er nestleder i NJ.

NJs forslag

Rapporten fra NJs tekstreklameutvalg som NP nå sender ut, går blant annet på betalte eller sponsede turer og andre former for kompensasjon fra utenforstående for redaksjonelle tjenester.

Utvalget mener at hovedregelen i dagens punkt 8 fortsatt skal være at redaksjonene skal betale alle reiser selv, men at dersom en reise likevel helt eller delvis er betalt av utenforstående, skal det gå tydelig fram av teksten/reportasjen at turen har vært sponset – og av hvem.

Arbeidsgruppen vil også stramme inn at redaksjonelle medarbeidere ikke skal motta varer eller tjenester som bærer preg av å være kompensasjon for redaksjonelle ytelser.

Kommersielle biprodukter

Utvalget tar også opp spørsmål vedrørende salg av kommersielle biprodukter, og foreslår at NJs landsstyre skal kunne fungere som et slags etikkpoliti.

Gruppen ber også om en vurdering av om Tekstreklameplakaten bør behandle stipender som utdeles av offentlige og private institusjoner, og om det er behov for å si noe særskilt om bruken av egennavn som strider med generell rettskrivningsnorm.

Tekstreklameplakaten forvaltes og er vedtatt av Norsk Presseforbund, med status som et regelverk i tillegg til Vær Varsom-plakaten. Reglene om tekstreklame og sponsing gjelder som etiske retningslinjer og legges til grunn for klagebehandling i Pressens Faglige Utvalg.