Adm. dir og redaktør Jens Marius Hammer i Telen. Foto: Mari Nymoen
Adm. dir og redaktør Jens Marius Hammer i Telen. Foto: Mari Nymoen

Opprør mot færre utgivelser

Tøff uke for Telen-redaktøren, etter kraftige protester fra lesere, politikere og næringsliv.

Store deler av lokalsamfunnet på Notodden mobiliserer for at Telen fortsatt skal komme ut seks dager i uka på papir. Bakgrunnen for opprøret er forslag fra en prosjektgruppe i eierselskapet Edda Media om at Telens papirutgave i framtiden kun skal komme i folks postkasser tre dager i uka. Gruppen har vært ledet av daglig leder og ansvarlig redaktør i Telen, Jens Marius Hammer.

Forslaget begrunnes med et behov for å satse tyngre på nett og samtidig lage en annerledes og bedre papiravis.

Er på glid

De mange sterke reaksjonene har ført til at Hammer er på glid i saken. Han viser til at det blant annet er kommet signaler om at annonsører vurderer å finne andre kanaler for sine budskap, mens industriledere på Notodden har tatt kontakt og understreket at Telen er en viktig aktør i nyhetsbildet.

– De ønsker en kontinuitet både på papir og på nett. Det er utrolig positivt for Telen at lokalbefolkningen, fagbevegelsen, politikerne og næringslivet reagerer slik. Det er en veldig tung dokumentasjon på hvor viktig Telen er i lokalsamfunnet. Som daglig leder og redaktør må jeg lytte til folket og gjøre meg nye oppfatninger om saken. Det vil være uklokt å ikke lytte til folkedypet i en slik sammenheng.

– Så du er i ferd med å revurdere din støtte til forslaget om tredagersavis?

– Det vil være uansvarlig for meg å overse reaksjonene. Men foreløpig kan jeg ikke svare på hva jeg kommer til å lande på, om jeg vil endre min støtte til innstillingen.

– Har de sterke reaksjonene overrasket deg?

– Ja, de har overasket meg veldig. Jeg hadde regnet med reaksjoner, men de er langt sterkere enn jeg ventet. Det har vært en slitsom uke.

Punktdemonstrasjon

Den lokale LO-lederen på Notodden, Alexander Lien, har tatt initiativet til en protestaksjon, inkludert en punktdemonstrasjon foran Telen klokka 18.00 torsdag. Også ordfører Jørn Christensen (H) er sterkt imot å redusere antall utgivelsesdager. Dette gjorde han klart på en pressekonferanse mandag, der også de lokale partilagene i Venstre, Senterpartiet og KrF deltok.

Christensen argumenterer med at det er altfor tidlig å redusere antall utgivelsesdager. Sammen med de andre politikerne viser han til at Notodden har en befolkning sammensatt av mange eldre som ikke bruker nye medier. Politikerne frykter at mange derfor vil miste tilgjengeligheten til politisk informasjon og annen informasjon.

Taper abonnenter

I sin begrunnelse for å anbefale tredagersavis har Hammer vist til at det er en generell oppfatning blant leserne at Telen ikke leverer et godt nok produkt. Papiravisa har tapt tusen abonnenter de siste ti årene, noe redaktøren ser i forhold til utviklingen av nye medieplattformer. Hammer har sett et behov for å angripe framtida på en offensiv måte, ved å bli bedre både på nett og bedre på papir.

Redaksjonsklubben i Telen ble invitert med i prosjektarbeidet, men trakk seg ut etter arbeidsgruppens første møte i april. Leder av NJ-klubben i Telen, Kai Andersen, begrunner dette slik:

– Vi så da i hvilken retning mandatet gikk, og at konklusjonen i stor grad var trukket allerede. Dette kunne vi ikke være med på å legitimere overfor leserne. Begge klubbene i Telen trakk seg derfor.

Overrasket

Andersen sier at klubben er overrasket over at ledelsen i Telen har stilt seg bak en slik anbefaling.

- Vi frykter at mange av de som bare leser papirutgaven ikke vil bli med over på nett. Det er ikke dokumentert at nettavisene våre, e-avisa og telen.no, har en inntjeningsevne i overskuelig framtid. Vi kan ikke være med på å legitimere en omlegging som vi frykter vil føre til færre arbeidsplasser og en nedleggelse av lokalavisa.

Konsernstyret avgjør

Varden AS eier 100 prosent av Telen. Begge avisene er en del av Edda Media. Fredag morgen skal konsernstyret i AS Varden ta stilling til om Telens papirutgave fortsatt skal komme ut seks dager i uken, eller tre dager slik prosjektgruppa vil. Konsernstyrets vedtak vil i praksis være en kjøreordre til Telens styre, som skal ta den endelige, formelle beslutningen.

To av de tre styremedlemmene i Telen-styret, inkludert styreleder Jan Arild Frønes Tveten, er eiernes representanter. Den tredje er NJ-klubbleder Kai Andersen. Frønes Tveten er til daglig administrerende direktør i Varden.

Møtet i Vardens konsernstyre skal etter planen være ferdig klokka 12 fredag. Det er berammet allmøte i Telen 13.30.

Andersen forteller at han søkte om å få være til stede som observatør i konsernstyremøtet, men fikk avslag av styreleder Tom Helge Rønning.

– Det er uforståelig. Vi oppfatter behandlingen i Vardens konsernstyre som avgjørende for lokalavisas eksistens på lang sikt, sier klubblederen.