NRK gikk ikke for langt

PFU avviser påstand om smitteeffekt av Dagsrevyens dekning av Utøya-rekonstruksjonen.

Pressens Faglige Utvalg konkluderer med at NRK ikke brøt god presseskikk da Dagsrevyen søndag 14. august i år sendte en reportasje som omhandlet den såkalte rekonstruksjonen politiet hadde med Anders Behring Brevik på Utøya dagen før. PFUs konklusjon bygger på samme resonnementer som i klagesaken mot VG, nemlig at offentlighetens behov for informasjon og medienes informasjonsrett må gå foran risikoen for å støte noen av de overlevende og berørte etter Utøya-tragedien.

 Se video fra PFUs behandling av klagen mot NRK her.

 Advarte seerne

 I innledningen til Dagsrevy-innslaget ble det vist to bilder av Behring Breivik tilbake på Utøya: Ett hvor han sto med ryggen til og ett bilde hvor han gikk oppover en sti på øya. Nyhetsankerne viste til at mange pårørende hadde reagert på å se drapsmannen fortelle politiet hvordan massakren foregikk 22. juli. De gjorde oppmerksom på at bildene kunne virke støtende.

 Første innslag handlet om politiets arbeid, politiadvokat Hjort Kraby ble intervjuet. Det ble vist flere videostrekk av Behring Breivik på Utøya, også det såkalte ladegrep-bildet. Neste innslag handlet om kritikken av VGs bildebruk. Faksimiler fra VG ble vist.

 Vist på nytt

 Etter dette innslaget var det et intervju med forsvarer Geir Lippestad i studio, også her ble det publisert et videostrekk av Behring Breivik på øya og ladegrep-bildet ble vist en gang til.

 Klageren, Ellen N. Thompson, er en vanlig seer. Hun er bosatt i Canada, men var på besøk i Norge da angrepene fant sted. Thompson oppgir å ha vært bekymret over nyhetsdekningen fra dag én, og da spesielt bildene av gjerningsmannen.

 Klagen gjelder spesielt Dagsrevyens publisering av bilder/video fra politiets rekonstruksjon, og spesielt bildet av Behring Brevik i skyteposisjon. Slik klageren ser det, var det unødvendig på grunn av hensynet til overlevende og etterlatte.

 – Graverende

 Hun skriver: “NRK foregav å gå i rette med VG for at denne avisa hadde publisert de samme bildene, men viste så bildene gjentagne ganger under nyhetsendinga. Dette var uakseptabelt og graverende. Det synes som det ble begått brudd på paragraf 4.6 […].”

I Vær Varsom-plakatens paragraf 4.6 bes mediene om å “Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.”

 Thompson sier videre at Dagsrevyens Utøya-dekning 14. august prinsipielt sett er i strid med paragraf 4.9, der det blant annet heter:

“Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger”.

 Copycat-frykt

Klageren viser til at intensjonen i paragraf 4.9 er å forhindre “copycat”- handlinger, altså at andre labile personer skal bli fristet til å foreta lignende handlinger.

 NRK tar selvkritikk på et par mindre forhold under sendingen 14. august, blant annet at ladegrep-seansen ble sendt en gang til under et intervju med gjerningsmannens forsvarer. NRK avviser imidlertid at bruken av bilder og videoinnslag samlet sett brøt med noen av VV-plakatens bestemmelser.

NRK hevder at kanalen fra første stund har vært svært bevisst på bildebruken, og har ført en restriktiv linje knyttet til bilder av skadde og drepte.

 Videre mener NRK at de aktuelle bildene hadde en klar, allmenn interesse.

 Allmenninteresse

PFU sier seg enig med NRK i at bildene fra rekonstruksjonen har stor allmenninteresse. Utvalget mener det ville være uriktig av et samfunn å framstille gjerningsmannen annerledes, av frykt for en eventuell smitteeffekt.

 – NRK har tatt de nødvendige presseetiske avveininger, fastslår PFU.

 Utvalgsmedlem John Olav Egeland under diskusjonen at frykten for en smitteeffekt måtte avvises klagegrunnlag.

– Det er smitteeffekt i alt mennesker foretar seg og i mye av det som vises på TV, framholdt han.

 Noe kritikk

 Både Egeland og PFU-leder Hilde Haugsgjerd knyttet noen kritiske bemerkninger til NRK-innslaget. Haugsgjerd mener Dagsrevyen burde bringe flere kritikere til torgs i vurderingen av den omfattende dekningen i VGs papirutgave samme dag.

 – NRK burde intervjuet sin egen redaktør, ikke bare VGs redaktør.

 Egeland påpekte samme inkonsekvens som klageren, at NRK formidlet de samme bildene som andre kritiserte VG for i innslaget.

 – Det er ikke imponerende at NRK ikke oppdaget dette selv. Men samtidig var det helt nødvendig å vise fram VGs bilder, hvis debatten skulle ha noen mening, sa Egeland.

Powered by Labrador CMS