Kritisk til ulik sitatrett

VGTV mener ny kringkastingslov gir urimelig forskjellsbehandling av nyhetsutdrag.

Publisert Sist oppdatert

Kringkastingsloven utvides og endres fra nyttår. Det innebærer blant annet at de hittil uregulerte radio- og tv-sendingene på nett legges inn under loven.

- Vi får en innskrenkning av vår virksomhet ved at vi blir omfattet av kringkastingsloven. Men samtidig blir loven endret, slik at vi kan fortsette å gjøre ting vi allerede har hatt mulighet til, sier leder av VGTV, Thomas Manus Hønningstad.

Det han liker dårligst ved den reviderte loven er at retten til korte nyhetsutdrag kun gjelder for tv-kringkastere, det vil si kanaler som blant annet avvikler sendingene sine i sanntid. Audiovisuelle bestillingstjenester, som seerne selv avgjør når de vil se på, er holdt utenfor i denne sammenhengen.

Omstridt

I innstillingen fra Stortingets familie- og kulturkomité framgår det at et mindretall bestående av Frp, KrF og Høyre mener at sitatretten for korte nyhetsutdrag fra begivenheter av stor interesse bør gjøres plattformnøytral. Videre heter det:

«Disse medlemmer vil påpeke at en vid praktisering av nyhetsretten er særdeles viktig i en tid hvor det tidligere skillet mellom ulike kommunikasjonskanaler er i ferd med å viskes ut og ulike publiseringsmetoder raskt smelter sammen.»

- Jeg mener at det bør være en plattformnøytral rett til nyhetsutdrag. Også Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening er enig i dette, sier Hønningstad.

- Meningsløst

Han mener bestemmelsen blir meningsløs når retten til nyhetsutdrag forbeholdes noen få aktører. Hønningstad oppfatter at intensjonen med nyhetsutdragene er å tilgjengeliggjøre det som er av stor interesse for allmennheten.

- Da er det spesielt at det kun skal gjelde for vanlig kringkasting. Det bør omfatte alle, ikke bare dersom man sender direkte. VGTV kan fra nå av bruke utdrag på opptil 90 sekunder, i live nyhetssending på nett. Så kan vi legge innslaget on demand etterpå, i sin opprinnelige kontekst. Men vi kan altså ikke bare legge nyhetsutdragene rett on demand. Det burde være mulig. Det virker litt bakstreversk å ha en direktesending først for å benytte nyhetsretten og tilgjengeliggjøre det for allmennheten, sier VGTV-sjefen.

Produktplassering

Ved å bli omfattet av kringkastingsloven må VGTV forholde seg til en rekke regler de tidligere slapp å ta hensyn til. Det gjelder blant annet det nye regelverket for produktplassering i tv-programmer. De audiovisuelle tjenestene har ikke hatt noen begrensninger på dette området tidligere, så for dem vil de nye reglene virke innskrenkende.

Unntaket fra forbudet mot produktplassering gjelder ikke for radio eller for NRK.

Produktplasseringen må ikke påvirke den redaksjonelle friheten, og det kan ikke oppfordres direkte til kjøp eller leie av varer og tjenester.

- Fornuftig regulering

- Web-tv har til nå kun vært regulert av Vær varsom-, tekstreklame- og redaktørplakatene. Det viktige for oss, når vi skulle bli regulert, var at reglene ikke skulle virke konkurransevridende. Retten til korte nyhetsutdrag kun forbeholdt kringkasting virker etter min mening konkurransevridende. Når det gjelder reglene for produktplassering så gir de oss muligheter som vi også har hatt tidligere, men dette er nå regulert på fornuft vis.

Helt fornøyd er Hønningstad likevel ikke. Han kunne tenkt seg en mindre streng regulering av hvilke typer programmer det er tillatt å plassere produkter i.

- I alle fall så lenge det er klare krav til at produktplasseringen skal merkes tydelig i programmene.

I den reviderte loven slås det fast at seerne skal gjøres oppmerksom på at det forekommer produktplassering i et program, for eksempel i form av en logo med “PP”.

TV 2 er klar

Også Espen Barås Bye, sjef for TV 2 Konsept, er glad for de nye reglene om produktplassering. Denne inntektskilden har til nå vært forbudt for de tradisjonelle tv-kanalene i Norge.

- Vi har ventet på dette og vært klare for det lenge. Vi er klare så fort vi får det til. Nå er regelverket på plass, så du vil se PP-merking på TV 2 neste år.

Hvilke produksjoner som er aktuelle for produktplassering er det for tidlig for TV 2 å uttale seg om.

- God økonomi i det

- På sikt vil det være god økonomi i dette. Det er et marked som skal gås opp. Vi skal gå det opp, finne smarte løsninger og tolke regelverket. Men det er penger i det. For TV 2 er det viktig å kunne tilby dette produktet til annonsørene, sier Bye.

Powered by Labrador CMS