Utenriksminister Børge Brende. Foto: Utenriksdepartementet/Flickr.com
Utenriksminister Børge Brende. Foto: Utenriksdepartementet/Flickr.com

Brende med tydelig beskjed til Barentssekretariatet

Utenriksminister Børge Brende (Høyre) ber om at Barents Observer underlegges redaktørplakaten.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker at man skal etablere og formalisere den frie og uavhengige stemmen som Barents Observer representerer ved at man knesetter redaktørplakaten for dette nettstedet, sier utenriksminister Børge Brende til NRK.

Barents Observer publiserer nyheter om Barentsregionen på engelsk og russisk. Utgiver er Barentssekretariatet, som eies i fellesskap av de nordnorske fylkeskommunene og får støtte fra Utenriksdepartementet.

Redaktør Thomas Nilsen måtte gå på dagen for to uker siden etter en konflikt om redaksjonell uavhengighet. Barentssekretariatet mente blant annet at Nilsen hadde opptrådt illojalt da han åpent kritiserte en avgjørelse om at Barents Observer ikke skulle følge redaktørplakaten.

Nå får Nilsen altså tydelig støtte i sitt syn på redaktørplakaten av utenriksministeren.

Får trolig Redaktørplakaten

Styreleder Stig Olsen i Barentssekretariatet antyder nå at de vil styre etter redaktørplakaten.

– Vi har fått en ekstern utredning som anbefaler oss å følge redaktørplakaten. Jeg vil gå langt i å antyde at det blir min anbefaling at vi følger dette rådet, sier han til NRK.

Thomas Solvoll fra Barentssekretariatets representskap sa til NRK onsdag morgen at det nå er enighet blant eierne om at innføring av Redaktørplakaten er eneste veien å gå for Barents Observer.

NRK skriver også at den russiske etteretningstjenesten FSB overfor en norsk offentlig ansatt skal ha bedt Norge om å bringe Barents Observer til taushet fordi innholdet skaper problemer for forholdet mellom Norge og Russland. NRK beskriver Thomas Nilsen som en av Norges fremste eksperter på russisk atomsikkerhet og atomubåter.

Opplysningen om at russisk etteretningstjeneste skal ha vært involvert, vekker også internasjonal oppsikt. Den britiske avisen The Guardian beskriver situasjonen som noe som kan utvikle seg til en europeisk-artisk skandale.