NJ vil varsle nettpirater

NJ støtter departementets endringer i åndsverkloven, men vil i tillegg varsle internettabonnenter som blir tatt for opphavsrettkrenkelser med brev.

Norsk Journalistlag (NJ) støtter Kulturdepartementets forslag til endringer i åndsverkloven. I sin høringsuttalelse går NJ inn for at rettighetshavere skal kunne registrere og lagre IP-adresser, få tilgang til internett-abonnenters identitet gjennom domstol, samt å åpne for å blokkere og slette nettsteder som krenker opphavsretten - i tråd med departementets forslag.

Samtidig understreker NJ at de ikke er villig til å gå på akkord med kildevernet. I høringsuttalelsen skriver organisasjonen at internettilbydere aldri kan pålegges å utlevere en identitet som kan avsløre journalisters anonyme kilder.

Varselbrev

Kulturdepartementet inviterer i sitt høringsnotat til å komme med innspill om det skal sendes varselbrev til abonnenter som har en IP-adresse som har blitt brukt til ulovlig fildeling. Departementet tar selv ikke stilling til saken.

NJ-nestleder Thomas Spence presiserer en e-post overfor Journalisten at NJ ønsker at det skal sendes varselsbrev som et første, lavterskelskritt mot abonnenter til pc-er brukt til ulovlig fildeling.

Under behandlingen av høringsuttalelsen i NJs landsstyre sist uke kom det fram at tematikken reiser noen dilemmaer for journalistene. Nestleder Thomas Spence sa at temaet skaper en spenning mellom opphavsretten på den ene siden og ytringsfrihet og personvern på den andre siden.

– Hvis opphavsretten betyr noe må man kunne håndheve den. Det er en dødslinje å si at opphavsretten ikke skal gjelde på nettet, sa Spence.

Landsstyret bestrebet seg også på å holde debatten på et prinsipielt nivå fordi flere landsstyredeltagere mener det er vanskelig å bruke nettsteder som The Pirate Bay og Wikileaks til å eksemplifisere problemstillingene.