A-pressen må inngå minnelig løsning med Medietilsynet for å unngå å bli nektet salg av alle aksjene i Edda Media. Illustrasjonsfoto: Glenn Slydal Johansen
A-pressen må inngå minnelig løsning med Medietilsynet for å unngå å bli nektet salg av alle aksjene i Edda Media. Illustrasjonsfoto: Glenn Slydal Johansen

Kan nekte A-pressen Edda

Medietilsynet mener konsernet får en for stor eierstilling rundt Oslofjorden.

Publisert Sist oppdatert

A-pressen kan i verste fall bli pålagt å selge alle aksjene i Edda Media, eller bli nektet kjøpet i helhet. Det varsler Medietilsynet onsdag. De mener at det A-pressen og Edda Media samlet får en for stor eierstilling i de to medieregionene øst og vest for Oslofjorden.

Minnelig løsning

– Medietilsynet har i dag varslet A-pressen om at tilsynet vurderer å fatte vedtak om inngrep mot oppkjøpet av Edda Media. Vi er åpne for at A-pressen kan komme med forslag til tiltak som kan løse problemene oppkjøpet reiser, sier direktør Tom Thoresen i Medietilsynet i en pressemelding.

For at A-pressen skal unngå å bli pålagt salg av aksjene i Edda Media må de komme til en minnelig løsning med tilsynet.

Betydelig eierstilling

Medietilsynet konkluderer med at A-pressen etter kjøpet av Edda Media vil eie 14 av 17 aviser i medieregionen Østviken og 23 av 29 aviser i regionen Vestviken. Det tilsvarer ifølge tilsynet henholdsvis 87,6 prosent og 73,6 prosent av opplagsandelene i regionene.

Ifølge medieeierskapsloven har et konsern en betydelig eierstilling ved en eierandel på 60 prosent.

Skal uttale seg

Etter høringsrunden opprettholder Medietilsynet konklusjonen om at kjøpet strider med de regionale begrensningene. For de nasjonale begrensningene er konklusjonen at kjøpet ikke bryter med disse.

Dagens melding er et varsel om inngrep. Nå har partene A-pressen og Mecom mulighet til å uttale seg før tilsynet gjør endelig konklusjon.

– Medietilsynet åpner derfor for at A-pressen kan komme med forslag til minnelig løsning. Dersom A-pressen fremsetter et forslag til tiltak som Medietilsynet kan akseptere, vil tilsynet fatte et vedtak med betingelser som sikrer at de aktuelle tiltakene gjennomføres, heter det fra Thoresen i meldingen.

– Nærmere løsning

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen sier til Journalisten at han opplever varslet fra Medietilsynet i dag som om de er kommet et skritt nærmere en løsning i oppkjøpet av Edda Media.

– Det ligger i denne meldingen at de vil godkjenne kjøpet om vi blir enige om en løsning i Østviken og i Vestviken. Det er tydelig at de legger vekt på at det skal etableres en dialog for å få til en løsning. Og husk, dette er bare et foreløpig varsel om inngrep.

Uenig

Eriksen sier videre at A-pressen er uenig i tilsynets vurdering og mener kjøpet av Edda Media er innenfor medieeierskapslovens formål. Når det er sagt holder tilsynet fast på enkelte forhold som de har vært tydelige på hele veien.

Konsernsjefen hadde ønsket seg en annen tilbakemelding, men var likevel forberedt på at den ville komme. Nå må partene møtes for å finne en mulig løsning. Som kan innebære salg av enkelte aviser.

– Jeg vil verken bekrefte eller avvise noen løsninger nå, sier Eriksen.

Tilsynet har tidligere varslet at saken vil være ferdig ferdigbehandlet i månedsskiftet mai/juni. 

Interessert

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media sier varselet fra tilsynet er som forventet, og at det bekrefter og forsterker budskapet tilsynet sendte ut i høringsnotatet sitt.

– Jeg er ikke overrasket over det som kommer fram. Det er lovet av i dag, og ikke av i morgen, som skal gjelde, sier han.

Koch har vært med i kampen om å kjøpe Edda Media fra Mecom, men ble slått av A-pressen like før målstreken. Han har ennå ikke gitt opp håpet om å få til en fusjon mellom de to mediekonsernene.

– Får vi en mulighet, er vi fortsatt interessert. Det hadde vært en bedreløsning for Edda Media om vi gikk sammen.

Og dersom enkeltaviser blir lagt ut for salg, vil det være interessant?

– Vi vil ta til det o stilling om det skulle komme en slik diskusjon. Jeg leser det slik at A-pressen må selge et betydelig antall aviser for å komme under grensen som jeg oppfatter som absolutt.

Konkurransetilsynet har for øvrig innkalt til pressekonferanse om Edda-kjøpet senere i dag. Der vil de presentere tilsynet konklusjon om oppkjøpet. I dag har tilsynet frist for å komme et begrunnet varsel om inngrep mot Edda-kjøpet.

Powered by Labrador CMS