NRK vil ha ny generalforsamling

Etterlyser annen eierstyring.

I høringen om NRK-plakaten har også kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og styreleder Birger Magnus levert inn en uttalelse. 

Der går de i klare ordelag ut mot dagens ordning hvor den til enhver tid sittende statsråd fungerer som NRKs generalforsamling på vegne av eieren. Uttalelsen er først beskrevet i Dagens Næringsliv.

De to skriver at NRK opplever at styringen av selskapet har fungert godt siden daværende statsråd Åse Kleveland omgjorde NRK til et aksjeselskap i 1996.

- Likevel ser vi at det kan spørres om det prinsipielt er heldig med en styringsform der den til enhver tid sittende regjering har formell mulighet for å utøve direkte styring av NRK. Vår samfunnsrolle er som nevnt tuftet på prinsippet om redaksjonell uavhengighet. Vurderingen av NRKs uavhengighet dreier seg ikke utelukkende om hvorvidt myndighetene i praksis unnlater å gripe inn i styringen av de redaksjonelle områdene, men også om de signaler styringsformen gir utad. Vår troverdighet er avhengig av at også befolkningen har tillit til vår uavhengighet, skriver de.  

Det vises i uttalelsen til at man i andre land har gått bort fra at statsråden utgjør generalforsamlingen og at det i Sverige er etablert en eierstiftelse hvor styremedlemmene utnevnes av regjeringen på forslag fra Riksdagen. 

- NRK mener det kan være hensiktsmessig å utrede en tilsvarende modell for statens eierskap av NRK. Det vil gi en mer moderne styringsmodell som styrker NRKs formelle uavhengighet.

Kartlegger

Statsråd Thorhild Widvey sier i en uttalelse at spørsmålet som reises av NRK er et viktig og prinsipielt spørsmål. Hun understreker at også hun er tilhenger at å begrense politikernes mulighet til direkte å styre kulturlivet. 

-Jeg har allerede bedt Medietilsynet kartlegge tilknytningsform og eierskap av allmenkringkasterne i andre land, som grunnlag for arbeidet med stortingsmeldingen. Det viktigste for meg er å finne løsninger som ivaretar NRKs ansvar overfor publikum, sier kulturministeren.

Widvey understreker at det er Stortinget og regjeringen som definerer NRKs finansform og finansnivå i tillegg til kringkastingens oppdrag.   

- NRK har redaksjonell frihet innenfor disse rammene, og jeg registrerer at Eriksen veldig tydelig understreker at han opplever at NRKs redaksjonelle frihet fullt ut respekteres av eierne i dag.

Powered by Labrador CMS