Kringkasingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Martin Huseby Jensen
Kringkasingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Martin Huseby Jensen

NRK ber om 30 kroner mer

Ber om mindre enn i fjor på grunn av FM-slukking.

Publisert Sist oppdatert

NRK ber regjeringen og stortinget om å øke lisensen med 30 kroner neste år, som tilsvarer 1,2 prosent. Lisensinntektene utgjør 97 prosent av NRKs inntekter.

Det kommer fram at det årlige lisensbrevet som NRK sender til Kulturdepartementet, der allmennkringkasteren redegjør for økonomien og gir signaler om hva den ønsker for kringkastingsavgiften neste år.

Det var mediehuset selv som publiserte lisensbrevet tirsdag.

Skal spare mer

I fjor ba NRK om 75 kroner, men fikk 25 kroner. Ifølge brevet kompenseres noe av differansen av en økning av rettsgebyret, som gir NRK 20 millioner kroner i økte inntekter. Resten av differansen må tas gjennom innsparinger.

I år ber NRK om mindre og begrunner det med at slukking av FM-nettet vil gi lavere distribusjonskostnader. NRK skriver og at det skal rasjonaliseres videre. Ifølge brevet er bemanningen redusert med mer enn 300 årsverk siden høsten 2013.

Justert for ekstraordinære poster som hovedsakelig knytter seg til omlegging av pensjonsordningen fikk NRK et regnskapsmessig overskudd på 30 millioner kroner i fjor. I år budsjetterer allmennkringkasteren med et overskudd på 11 millioner kroner.