Alle de store partiene slapp til under NRKs valgkampdekning. Her fra partilederdebatten under Arendalsuka. Foto: Andrea Gjestvang.
Alle de store partiene slapp til under NRKs valgkampdekning. Her fra partilederdebatten under Arendalsuka. Foto: Andrea Gjestvang.

NRK og VGs valgkampdekning nærmest identisk på nett

Samme kilder og vinklinger.

Publisert Sist oppdatert

Under torsdagens møte i Kringkastingsrådet presenterte universitetslektor Eirik Vatnøy ved Universitetet i Bergen en undersøkelse av NRKs dekning av valget fra 14. august til 10. september.

Den viser at valgkampdekningen på NRK.no var nærmest identisk til VG.no i perioden.

Her kan du lese hele rapporten

Nina Kvalheim har ledet forskningen og har hatt med seg Terje Hanssen, Hilde Otteren og Maja Vedå gjort en bred innholdsanalyse av NRKs dekning av valgkampen på nett, radio og i fjernsyn. Undersøkelsen er gjort på oppdag fra NRK.

I perioden har de gjennom koding funnet 347 saker på NRK.no, Politisk valgkvarter hadde 33 innslag, Dagsnytt18 76 innslag, Din stemme 89 innslag og Dagsrevyen 771 innslag.

VG.no har i samme periode 329 saker.

Sakene som ble dekket

I NRKs samlede dekning er saker som handler om valgkampen klart størst, politikk som regjeringsspørsmål og meningsmålinger kommer på neste plass. Innvandring, økonomi og Klima og Miljø på de neste tre plassene. Sylvi Listhaugs retorikk og besøk i Rinkeby stakk seg ut og fikk mye oppmerksomhet. Det samme gjorde Jonas Gahr Støres privatøkonomi.

NRK har ifølge undersøkelsen ikke dekket helsekøer, yrkesfag, skolehelsetjeneste, forskning, arbeidsinnvandring, bedriftsskatt, sosiale ytelser eller familiegjenforening.

Vatnøy forklarte at dette er enkelttemaer, men sakskomplekset og partienes interesse i området kan være dekket.

Sett mot hverandre i saker som ble dekket på nettsidene til NRK og VG under valgkampen, er kurvene svært like, slo Vatnøy fast. Selv med justeringer av den største kategorien: Om valgkampen, mener han utfallet ville blitt veldig likt.

– Valget ble veldig likt på de to stedene. VG har kanskje sterkere fokus på økonomi, men det er svært små forskjeller på de to nettsidene.

Like nettsteder

Sett på vinklingene har NRK noe mer balanserte saker i sin dekning, 56,9 prosent - mot 46,8 prosent i VG.no.

– Her mener vi saker hvor flere stemmer kommer til orde. Men dette sier ikke noe om at det er skapes en balanse i oppfølglingssaker som kommer etterpå. De to nettstedene er relativt like.

12,9 prosent av sakene på NRK.no var ubalansert, 20,7 prosent i VG.

Også hvilke kilder som blir brukt er likt mellom de to nettstedene. Begge redaksjonene har sluppet til Jonas Gahr Støre oftest, dernest statsminister Erna Solberg og så Sylvi Listhaug. NRK.no har også sluppet til Knut Arild Hareide like ofte som Listhaug.

I Dagsrevyen er det statsministeren som slipper til, Bernt Høie og Espen Barth Eide topper i Dagsnytt 18, og i Politisk valgkvarter er det Hege Ulstein, Lars Nehru Sand, Siv Jensen og Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette forteller at det er bred spredning med mange kilder i programmene. Det er ikke slik at folk har hatt klippekort.

– I bruken av eksperter og kommentatorer er det veldig likt hvem som kommer til orde, selv om NRK er mer topptunge. Folk som stiller til valg kommer lettere til orde i VG enn NRK.

NRK.no har i større grad brukt flere eksterne eksperter enn VG.no, mens NRK til gjengjeld har flere ansvarlige for sakene enn VG har. Men igjen fordelingen er rimelig lik på dette feltet også.

Mannlige kilder dominerer

Det er ikke likevekt blant kjønnene i kildevalgene, viser undersøkelsen. Mer enn to av tre kilder er menn. Vatnøy mener det må ses i sammenheng med funnene som viser at partiene slipper til.

– Dette viser en forlengelse av kjønnsfordelingen blant politikerne, sa han.

Flest menn var det i Politisk valgkvarter, 71,2 prosent. I Dagsrevyen er kildevalget langt bedre med 41,4 prosent kvinnelige kilder.

På nett hadde NRK valgt 35,5 prosent kvinnelige kilder. Litt flere kvinner enn VG.no med 32,8 prosent kvinner.

Også bruken av kilder som har eller ikke har partitilhørighet er de to nettstedene nær identiske. 44,5 prosent av kildene i VGs artikler er uten partitilhørighet, 55,5 med. På NRK.no 43,4 uten bånd til et parti, mens 56,6 prosent har partitilhørighet.

Alle de store partiene har sluppet til under valgkampdekningen. Vatnøy understreker at det her er snakk om en kvantitativ telling og dermed ikke sier noe om hvor sentral partirepresentantenes rolle er.

– Seerne kan ha inntrykk av at en kilde er mer sentral enn annen, men begge to er med.

I Dagsrevyen ble Høyres folk intervjuet oftest. 34,5 prosent av kildene representerer partiet. 23,9 prosent representerer Arbeiderpartiet og 17,9 prosent Frp. Venstres representanter slapp til oftere enn Senterpartiets med henholdsvis 7,1 og 3,6 prosent.

NRK.no har færre kilder fra Arbeiderpartiet enn VG. Det samme gjelder kilder fra Høyre. NRK har til gjengjeld større bruk av kilder fra Frp, SV, MDG, SP og Venstre.

– Det er sammenfallende dekning på fleste områder på NRK.no og VG.no både i vinkling og i kilder. Nyhetsmediene ligner på hverandre i for eksempel kildebruk. Det ligger i nyhetslogikken. Og vår opplevelse er at NRK.no og VG.no er nærmest identiske på alle områder, ut fra metoden, konkluderte Vatnøy.

 

Powered by Labrador CMS