Elisabeth Johnsen er leder av redaksjonsklubben og én av 13 kvinner i Romerikes Blads redaksjon. Sjefredaktør Thor Woje er enig i at kvinneandelen er lite tilfredsstillende. Foto: Lisbeth Andresen/Romerikes Blad
Elisabeth Johnsen er leder av redaksjonsklubben og én av 13 kvinner i Romerikes Blads redaksjon. Sjefredaktør Thor Woje er enig i at kvinneandelen er lite tilfredsstillende. Foto: Lisbeth Andresen/Romerikes Blad

Jentene svikter Woje

Redaksjonen i Romerikes Blad har mistet fire ganger så mange kvinnelige som mannlige medarbeidere de siste årene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Sjefredaktør Thor Woje har dameproblemer i egen redaksjon. Journalisten har oversikt over åtte kvinnelige medarbeidere som har sluttet i redaksjonen de siste to-tre årene. I tillegg er to kvinnelige journalister ute i lange permisjoner. I samme periode har kun to mannlige, redaksjonelle medarbeidere valgt å forlate avisen.

Ti færre kvinner er mye i en redaksjon som består av 47 fast ansatte, inkludert fem mannlige og én kvinnelig redaktør. Både sjefredaktør, nyhetsredaktør, politisk redaktør, nyhetsleder i hovedredaksjonen og nettredaktør er menn.

I alt 13 kvinner er ansatt i RBs redaksjon. Med to ute i permisjon er kvinneandelen blant de ansatte i redaksjonen nede i 24 prosent. Til sammenligning er 43 prosent av Norsk Journalistlags medlemmer kvinner.

Bekymret

Leder av redaksjonsklubben, Elisabeth Johnsen, er bekymret over at så mange kvinnelige kolleger har forlatt avisen.

– Men vi har ikke grunn til å tro annet enn at det har vært normale årsaker til disse jobbskiftene, sier hun.

Klubben har ikke gjort formelle framstøt for å få opp kvinneandelen, men klubbstyret er opptatt av saken.

– Vi har, overfor ledelsen, gitt uttrykk for at det er for få kvinner i redaksjonen og i redaksjonsledelsen. Morgenmøtene våre er klart mannsdominerte, sier klubbstyremedlem og journalistveteran Trond Henriksen.

Ansettelsesstopp

Med menn i fem av seks redaktørstillinger skulle man tro at RB ville gjøre alt for å tviholde på kvinnelige journalister. Både for å beholde en rimelig kjønnsbalanse, men også for å sikre en intern rekruttering av kvinnelige lederkandidater.

Men balansen ble ikke bedre av at RB i løpet av fjoråret, mens dameflukten fortsatt pågikk, ansatte to mannlige og én kvinnelig journalist. Nå er det små muligheter til å bedre situasjonen, på grunn av ansettelsesstopp i både RB og resten av A-pressen.

Journalisten har intervjuet en rekke av de ti kvinnene. Alle benekter at det ligger noe dramatisk bak egen sorti. Ingen av dem vil skrive under på at jobbskiftet deres skyldtes manglende avansementsmuligheter for jenter i RB.

Ønsket jobb

Fem av de ti var fast ansatt, men RB har også mistet tre kvinnelige journalister som har gått i vikariater og prosjektstillinger. Blant dem finner vi Anbjørg Bakken, som nå er Moskva-korrespondent for Aftenposten. Etter det Journalisten får opplyst, ønsket alle tre å fortsette i avisen, men det var ikke stillingshjemler for dem. Den siste sluttet rett før jul.

Eva Grønseth er én av de to kvinnelige RB-journalistene som er i permisjon. Hun er valgt til konserntillitsvalgt på heltid i A-pressen.

– Det kan være naturlige og sammensatte grunner til at jenter slutter i RB. Men når tallene er så høye, bør man stoppe opp og se på årsakene. Det er trist at A-pressens største avis har en så ujevn kjønnsfordeling. Det burde i hvert fall vært plass til flere jenter i ledelsen. Avisen skriver for et lesermarked der det er en 50-50 fordeling mellom kvinner og menn, sier Grønseth.

Ni år i RB

Line Fredheim Storvik sluttet i RB i juni 2008, og jobber nå som reporter i bladet Foreldre & Barn og Klikk.no. Hun var klubbleder og mellomleder i RB, men valgte å ikke søke på en ledig redaksjonssjefjobb i avisen i 2006. Årsaken var at hun heller ville jobbe som oppvekstjournalist.

– Hovedgrunnen til at jeg forlot RB var at jeg fikk et spennende jobbtilbud, etter ni år i RB. Jeg har vært heldig og fått gjort mye forskjellig i RB, men var kommet til et punkt da jeg gjerne ville gjøre noe annet innen samme stoffområde, forteller Storvik, som ikke utelukker muligheten for å ta på seg lederroller i mediebransjen i framtiden.

Gikk til VG

Krimjournalist Tanja Iren Berg gikk til VG Nett for et knapt år siden.

– Jeg ble kontaktet av VG Nett et år tidligere, men var nettopp blitt leder for beredskapsgruppa og valgte å bli i RB. Da VG Nett ringte på nytt, var jeg klar for nye utfordringer innen krimjournalistikken. Men jeg følte at jeg fikk ansvar og ble hørt i RB, forteller hun.

Powered by Labrador CMS