Tidligere folketrygdsjef Lindholt kritiserer Woje

Anklager Romerikes Blads sjefredaktør for å ha strøket setning om seg selv fra leserinnlegg.

At forfattere av leserinnlegg og kronikker får beskjed fra norske avisredaksjoner om å forbedre eller korte ned tekster er nok ikke så uvanlig. Men er det greit at en sjefredaktør stryker en setning som kan oppfattes som kritikk mot ham selv?

Det ønsker tidligere toppsjef Tore Lindholt i Folketrygdefondet å få svar på. Han har klaget sjefredaktør Thor Woje i Romerikes Blad (RB) inn for Pressens faglige utvalg (PFU) fordi han mener nettopp det har skjedd.

–Mangler lokal forankring

Bakgrunnen er at den nåværende pensjonisten, som er bosatt på Skjetten i Skedsmo kommune, i starten av året har engasjert seg i Romerikes Blads fremtid gjennom avisens leserspalter. Onsdag 11. januar hadde han på trykk et innlegg under tittelen «Tid for lokale eiere i Romerikes Blad» (ikke på nett). Der argumenterer han for at opplaget burde økt, og ikke falt, de siste årene siden avisens dekningsområde også er et av områdene i landet med høyest befolkningsvekst.

Debattanten mener forklaringen på opplagsfallet er at avisproduktet ikke er godt nok. Og forklaringen hans er at «ingen av eierrepresentantene i styret [er] bosatt på Romerike. Den lokale forankringen på avisens toppnivå er således ikke fremtredende».

Lindholt reagerer på at den neste setningen i manuset han sendte fra seg, aldri fant veien til trykkeripressen. Ifølge PFU-klagen, som Journalisten har fått tilgang til, sto det videre at «Det er for den saks skyld heller ikke sjefredaktøren.»

Ifølge klagen skal han ha ringt avisen og fått beskjed om at setningen ble strøket av sjefredaktøren fordi den angivelig inneholdt «faktafeil».

– Saksrelevant påpekning

Søndag 15. januar sendte debattanten nok et innlegg. To dager senere ringte han avisen for å spørre når det kom på trykk. Da skal han ha fått beskjed om at «alle innlegg fra meg som måtte omhandle Romerikes Blad, skulle forelegges sjefredaktøren til godkjennelse», heter det i klagen.

Lørdag 21. januar kom det andre innlegget på trykk under overskriften «Eierskap og morskap i RB» (ikke på nett). Her gjentar Lindholt sin kritikk om manglende lokalkunnskap i avisens styre. Han skriver også at «RB trenger å forbedre seg. Det må satses på å styrke RB. Det tilsier et sterkere lokalt engasjement på toppen i RB.»

Også i dette innlegget opplyser han at et avsnitt fra manuskriptet er strøket. I avsnittet utdyper han hva han i sitt første innlegg mente med at Woje ikke har lokal forankring.

Redaktørens habilitet

Lindholt skriver i PFU-klagen at han er kjent med at sjefredaktøren har bosted på Lillestrøm «hvor han holder til de dagene han utøver sin midtukeledelse», men at kritikken dreier seg om at han mener det er en «saksrelevant påpekning» at Woje har sitt faste bosted i Bodø.

Innleggsforfatteren oppsummerer klagen ved å spørre hvorfor det er greit å rette kritikken om manglende lokal forankring overfor styret, og ikke sjefredaktøren. I tillegg mener han at saken reiser spørsmål om sjefredaktørens habilitetssituasjon.

Det hører også med til historien at en journalist i redaksjonen har rådført seg med Lindholt i en internkonflikt, og at Lindholt i den sammenhengen skal ha uttalt seg negativt om en beslutning sjefredaktøren hadde tatt.

Journalisten har vært i kontakt med Tore Lindholt, men han ønsker ikke å kommentere klagen nå.

Ordknapp sjefredaktør

Sjefredaktør Thor Woje bekrefter at han har mottatt Lindholts PFU-klage, men er ordknapp i sine kommentarer.

– Det er riktig at innleggene er redigert. De er underlagt en normal og vanlig redigering, sier Woje.

– Grep du selv inn i redigeringen av disse innleggene?

– Det er jeg som er ansvarlig for alt som står på trykk, og det inkluderer å forholde meg til innholdet også i leserinnlegg. Den setningen inneholdt feilinformasjon og ble redigert ut, sier Woje, uten å ville gå nærmere inn på hva som er feil.

– Forstår du at det kan oppfattes som at du stopper kritikk mot deg selv?

– Det får han oppfatte som han vil, sier Woje, med klar adresse Lindholt.

– Vi har to ganger gitt romslig spalteplass for Lindholts hovedpoenger som inkluderer kritikk mot avisens ledelse.

– Lindholt skriver at du utøver «midtukeledelse» fra Lillestrøm og at du ellers oppholder deg i Bodø. Hvor ofte er du egentlig i Bodø?

– Jeg vil ikke gå inn i en diskusjon om det med Journalisten nå. Jeg har nettopp mottatt klagen og skal nå svare på den, sier Woje.

Powered by Labrador CMS