– Vi har ingen medieminister

NJ-leder Thomas Spence mener finanshensyn også styrer kulturpolitikken.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag er svært kritisk til kulturminister Thorhild Widvey og regjeringens forslag til budsjett for mediesektoren i 2015.

– NJ er svært, svært skuffet. Vi har dessverre ikke noen medieminister. Vi har fått en ekstra finansminister. Budsjettforslaget viser at finanspolitiske hensyn overvinner kultur- og mediepolitiske hensyn. En del stemmer i det norske samfunnet vil kunne forstumme hvis det foreslåtte kuttet i produksjonsstøtten gjennomføres.

Spence viser til Medietilsynets rapport for 2013. Den viser at de 140 avisene som mottok støtte det året, hadde et samlet underskudd på 226 millioner kroner før støtte. NJ frykter at kuttene i verste fall kan føre til nedleggelser og reduksjon i mediemangfoldet.

Håper på Stortinget

Spence sier at NJ nå vil ta kontakt med de øvrige partiene på Stortinget, i håp om å få større forståelse for mediebransjens behov.

– På Stortinget er det heldigvis samlet mer klokskap og fornuft enn i regjeringen. Det viser fjorårets budsjettbehandling og de nye mediepolitiske holdingene som har kommet derfra de siste månedene. Vi håper og tror at spesielt Venstre og KrF viser styrke og vilje til å slå tilbake de dramatiske forslagene for mediene i statsbudsjettet.

En rekke partier på Stortinget gikk nylig ut og signaliserte klar vilje til et bredt politisk forlik for å støtte utsatte mediebedrifter.

IJ mister støtten

Spence er også svært skuffet over at regjeringen konkret foreslår å nedtrappe og avvikle støtten til Institutt for Journalistikk. IJ har fått redusert statsstøtten gradvis de siste årene.

I Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2015 heter det om IJ:

“Tilskuddet til Institutt for journalistikk foreslås nedtrappet til 3,5 mill. kroner. Bevilgningen har blitt redusert de siste årene som følge av at bransjen selv forventes å ta ansvar for etterutdanningen. Departementet foreslår derfor å avvikle ordningen over tre år.” 

J mottar 5 millioner kroner i støtte i 2014. NJ-lederen mener avviklingen er både trist og kortsynt:

– IJ er bransjens eget senter for utvikling og påfyll av kunnskap, holdninger og ferdigheter. Tidens mediekrise og den store endringen i alle deler av den journalistiske produksjonen gjør at behovene for en slik institusjon er større enn noen gang. Det er kortsynt av regjeringen å kutte i støtten som gjør mediene bedre i stand til å utøve sine demokratiske støttefunksjoner.

Momskritikk

Regjeringens ventede forslag om felles lavmoms på 8 prosent for papiraviser og digitale nyhetspublikasjoner finner heller ikke nåde hos NJ.

– Vi har hatt et prinsipp om nei til moms på det frie ord siden 60-tallet. Nå brytes dette ved at det foreslås moms for aviser. Regjeringen prøver å sukre pillen med å redsuere momsen for på digitale medier. Men her er det snakk om lite penger i sammenlikning. De tradisjonelle mediene står fortsatt for den alt overveiende delen av inntektene til mediehsuene, sier Spence.

Bekymret for NRK

NJ frykter at den foreslåtte frysingen av NRK-lisensen vil svekke journalistikken i en tid der man trenger et styrket NRK for å opprettholde kvalitet og mangfold i konkurranse med store internasjonale aktører.

– NRK leverer original, norskprodusert journalistikk i en tid der vi bombarderes av innhold som ikke nødvendigvis bidrar til å styrke norsk språk og kultur, påpeker Thomas Spence.

Powered by Labrador CMS