Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Martin Huseby Jensen
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Martin Huseby Jensen

Vil øke NRK-lisensen til 2.835 kroner. Det vil bety kutt og nedbemanning, sier Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjefen får mindre enn han ønsket seg. Det kan gå utover tilbudet til publikum.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å øke NRK-lisensen med 25 kroner. Det representerer rundt én prosent mer enn for inneværende år.

– NRK må drive stadig mer effektivt. Lisensen har økt mer enn pris- og lønnsveksten de siste årene, samtidig har antallet lisensbetalere økt betydelig. Regjeringen foreslår derfor en beskjeden økning av lisensen i 2016, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Samtidig foreslår regjeringen å øke den laveste momssatsen fra 8 til 10 prosent. Det betyr at du og jeg må betale 2.834,70 kroner til NRK neste år fordelt på to terminer dersom regjeringens forslag får støtte i Stortinget.

På forhånd ba NRK om en lisensøkning på 70 kroner. Det fremkom av det årlige såkalte lisensbrevet, omtalt av NRK, der NRK redegjør for allmennkringkasterens økonomiske situasjon, og fremmer ønske overfor departementet om hvilket nivå de mener lisensen bør ligge på.

Innholdskutt

– Det er bedre enn null. Det er det beste jeg kan si om det, sier NRKJ-leder Sidsel Avlund til Journalisten. Hun mener det er for lite fra regjeringen når NRK har søkt om 70 kroner.  – I den søknaden ligger 50 millioner kroner i innsparinger. Vi hadde håpet på å få mer for å kunne opprettholde det tilbudet publikum sier de er fornøyde med.

Sidsel Avlund Foto: Martin Huseby Jensen
Sidsel Avlund Foto: Martin Huseby Jensen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Journalisten at tilbudet ut til forbrukerne på sikt vil nødvendigvis bli svekket når NRK gjennom de siste tre årene har en betydelig lavere vekst satt opp mot pris- og lønnsveksten. Han understreker at det er viktig å lage best mulig innhold innenfor de rammene myndighetene setter.

– Mitt mål er at vi alltid i størst mulig grad skal skjerme tilbudet til publikum. Men det er ikke mulig å unngå at dette også vil få effekt for innholdet vårt, sier han til Journalisten.

Bemanningskutt

NRKJ-leder Avlund sier lisensforslaget bidrar til økt bekymring blant de ansatte.

– Vi frykter konsekvensene for at dette skal gå utover bemanningen. Vi er inne i en nedbemanning hvor det over de siste årene er kuttet 300 medarbeidere. Dette kan bety en videre nedbemanning i bedriften.

Eriksen sier at dette er en begrunnet frykt. Han sier at dersom NRK skulle forholdt seg til den rene pris- og lønnsveksten burde søknaden ligget på 100 kroner, ikke 70 som den gjorde.

– Det betyr at vi får større effektiviseringsbehov og at vi må senke kostadene våre. NRK må gjennomføre omstillinger, effektivisering og noen færre ansatte vil det også komme til å bety, sier han.

Økt moms

For inneværende år har den såkalte kringkastingsavgiften ligget på 2.756,16 kroner, inkludert åtte prosent merverdiavgift.

I praksis betyr det at publikum vil få en lisensøkning i samme størrelsesorden som NRK søkte om, bortsett fra at to tredjedeler av pengene ikke vil gå til NRK.

VG skrev onsdag morgen at regjeringen går inn for å øke den lave momssatsen fra 8 til 10 prosent. NRK-lisensen er underlagt denne momsen, og øker derfor med to prosentpoeng.

I fjor foreslo regjeringen en uendret lisens, men KrF vant fram i forhandlingene i Stortinget med å øke lisensen etter NRKs ønske på 73 kroner.

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS