Dagbladet har publisert en Facebook-kritisk kommentar illustrert med Nick Ut's ikoniske bilde. Den ligger fortsatt ute på Facebook, skriver John Arne Markussen (bildet). Foto: Martin Huseby Jensen
Dagbladet har publisert en Facebook-kritisk kommentar illustrert med Nick Ut's ikoniske bilde. Den ligger fortsatt ute på Facebook, skriver John Arne Markussen (bildet). Foto: Martin Huseby Jensen

John Arne Markussen svarer på Tom Egelands 6 Facebook-spørsmål

Facebook redigerer ikke Dagbladet. Men de kan selvsagt bestemme hvilken trafikk de vil sende til oss. Slik vil det alltid være.  

Publisert Sist oppdatert

Torsdag morgen publiserte Journalisten seks spørsmål forfatter og tidligere journalist Tom Egeland ønsker svar på fra norske redaktører. Etter at han ble utestengt fra nettsamfunnet i et døgn har han fått mye støtte fra norske redaktører, men han undres over hvor frie norske redaktører egentlig er i publisering av sitt eget innhold på Facebook.

Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen er første som svarer på spørsmålene.

1. Forplikter også norske redaktører seg til å underordne seg Facebooks generelle regelverk, eller står de friere enn oss vanlige brukere?

– Vi er selvsagt kjent med det generelle regelverket, men jeg har ingen forutsetninger for å  vite om vi står friere enn vanlige brukere.  For oss er Facebook en distribusjonsplattform. Alt vi publiserer redigerer vi på våre egne flater. Facebook redigerer ikke Dagbladet. Jeg har redaktøransvar for alt vi publiserer. Men de kan selvsagt bestemme hvilken trafikk de vil sende til oss. Slik vil det alltid være.  

2. Hvordan avveier redaktørene egne redaksjonelle vurderinger og konklusjoner i de tilfellene der publiseringen strider mot Facebooks regelverk? Helt konkret: Hvis et medium skulle ønske å publisere Nick Uts bilde av Kim Phúc - hvordan ville de gå frem for å legge ut lenke til saken og bildet på Facebook? Ville de underkaste seg Facebook-reglementet og droppet bildet i lenken, eller ville de publisert det og godtatt at Facebook slettet det (og i ytterste konsekvens stengte profilen)? Og hva tenker de om det?

– Vi har publisert en Facebook-kritisk kronikk på våre egne flater med utgangspunkt i Nick Uts bilde av Kim Phuc for ei uke siden, som for ei uke siden ble distribuert også via Facebook. Sist jeg sjekket var den ikke blitt fjernet. Men de siste ukers debatt har jo vist at FB har en litt lemfeldig og forvirrende praksis når det gjelder sletting. FBs retningslinjer påvirker ikke våre journalistiske retningslinjer, eller hva vi publiserer.  Men vi har jo også fått erfare at innlegg er slettet og konti stengt midlertidig.  

3. Hvordan stiller redaktørene seg til at Facebook kan overprøve deres redaksjonelle skjønn og slette lenker, bilder og kommentarer som ellers er godtatt av nyhetsmediets ansvarlige redaktør, men som strider mot Facebooks regelverk?

– Facebook har en rett og en mulighet til å styre sin plattform som de ønsker, men de har ingen mulighet til å gripe inn i vår redigering på våre egne flater. FB er en av flere distributører av vårt innholdt. Google er for eksempel like viktig. Vi er ikke spesielt imponert over måten de håndterer innhold de misliker.  Jeg vil tro at FB over tid må gjøre noe med dagens praksis som virker tilfeldig og forvirrende.

4. Hvilke prinsipielle problemer ser de ved at Mark Zuckerberg de facto overtar som oversjefredaktør på mediets Facebook-plattform?

– Dette har jeg vel allerede svart på. Det avgjørende for oss er at Zuckerberg og FB ikke styrer våre journalistiske prioriteringer.

5. Vil norske redaktører som følge av debatten revurdere sitt samarbeid med Facebook?

– Jeg kan bare svare for Dagbladet. Vi har en aktiv sosiale medier-strategi som går ut på at vi skal møte leserne der de til en hver tid er. Når godt over tre millioner nordmenn er på FB, vil det være merkelig om mediebransjen holdt seg unna møteplassen. Og vi vil aldri nekte leserne våre å poste lenker fra Dagbladet.  

6. Har redaktørene noen mulighet til å påvirke Facebook til å tilpasse seg europeiske standarder?

- Vi har kontakt med FB og har selvsagt gitt beskjed om hva vi mener om enkelte deler av deres retningslinjer.  Jeg ser ikke bort fra at FB etter hvert må gjøre noen endringer.

Powered by Labrador CMS