Redaksjonen i Barents Observer med redaktør Thomas Nilsen helt til høyre. Ellers, fra venstre: Jonas Karlsbakk, Atle Staalesen og Trude Pettersen. Foto: Claus Bergersen
Redaksjonen i Barents Observer med redaktør Thomas Nilsen helt til høyre. Ellers, fra venstre: Jonas Karlsbakk, Atle Staalesen og Trude Pettersen. Foto: Claus Bergersen

Fylkesråds=leder åpner for ny vurdering av redaktør=plakaten i Barents Observer

Samtidig karakteriserer fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) Barents Observers redaktør Thomas Nilsen som illojal.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke møtte styret i Barentssekretariatet, som nettavisen Barents Observer er en del av, Utenriksdepartementet. Der drøftet de blant annet stormen i kjøvannet av at de tre nordligste fylkeskommunene, som eier avisen, for knapt to uker siden nektet redaktør Thomas Nilsen å undertegne redaktørplakaten.

I styret er byråkrater fra de tre nordligste fylkeskommunene representert, mens fylkespolitikerne sitter som eiere i representantskapet.

Utenriksdepartementet informerte på møtet om at de støtter redaktørplakat. Styreleder Stig Olsen sa de nå vil gjøre en ny utredning før spørsmålet skal behandles på nytt. Redaktør Nilsen er avventende til disse uttalsene, i påvente av de faktiske vedtakene.

Les:  Tar redaktør­plakaten i Barents Observer opp til ny vurdering

Frykt

Tidligere denne uken var kampen om Barents Observer og Barentssekretariatet tema på et fylkestingsmøte i Nordland fylkeskommune. I et svar på en interpellasjon fra SV refset fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) redaktøren for uttalelser til mediene rundt saken.

– Det er særdeles beklagelig at redaktøren av et nettsted, som eies og drives av de tre nordnorske fylkeskommunene, og hvor landsdelens fremste folkevalgte sitter i det øverste styrende organ, sprer frykt om at eierne skal komme til å sensurere hva som formidles på dette nettstedet. Vi som er politikere skal selvsagt tåle kritikk fra medier. Og vi skal fatte vedtak som vi er i stand til å forsvare overfor media. Og det har vi gjort i denne saken, svarte Norvoll skriftlig på interpellasjonen.

NRK Finnmark har også omtalt saken.

Barentssekretariatet inngikk i februar en ny treårig finansieringsavtale med Utenriksdepartementet. Her inngår det et punkt om at sekretariatet har ansvar for å drive informasjonsarbeid.

Åpner for ny gjennomgang

Fylkesrådslederen bekrefter i svaret at Utenriksdepartementet har informert styret om at de mener det er en fordel med en mest mulig uavhengig linje for Barents Observer. Og åpner nå for en ny gjennomgang av spørsmålet om nettavisen skal underlegges redaktørplakaten.

– Det vil være viktig for dens troverdighet og legitimitet, sier departementet.  Det er jeg helt enig i. Og det er nettopp det som også er eiernes ambisjon. I forrige uke ble styrets leder informert om at det er et tydelig ønske fra departementets politiske ledelse at Barents Observer bør følge redaktørplakaten, som jo er en del av de pressetiske standarder vi har i Norge. Det er et helt nytt signal fra departementets side. Departmentet har tidligere lagt vekt på at det er Barentssekretariatet selv som avgjør hvordan man skal drive det informasjonsarbeidet som er fundamentert i avtalen mellom departementet og Barentssekretariatet. Jeg har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot å etterkomme departementets ønsker. Men jeg innser også at dette medfører noen implikasjoner i forhold til driften av Barents Observer som det er nødvendig at det nye styret foretar en grundig vurdering av. Når disse vurderingene ligger på bordet, vil det være aktuelt for eierne å vurdere saken i et nytt møte i representantskapet .

Krimkronikk

Til NRK Finnmark står redaktøren i Barents Observer fast på at han mener eierne tar til orde for sensur. Han viser til en kronikk publisert på nettavisen om Russlands annektering av Krim.

– Norvoll vet utmerket godt at hele grunnen til at denne saken kom opp, var nettopp på grunn av kronikker publisert i Barents Observer som han ikke likte og som andre fylkespolitikere i Nordland, Troms og Finnmark ikke likte. Dermed følte de et behov for å kneble og kontrollere Barents Observer, sier Nilsen til NRK.

Han mener det er trist for demokratiet at fylkesrådslederen anklager redaktøren for å gå ut med feilaktig informasjon.

– Det eneste vi har gjort er å påpeke det faktum at når representantskapet vårt, våre eiere, ikke gir oss redaktørplakat så har ikke vi tilgang til det frie ord, sier Nilsen til NRK.

En ny behandling av saken i representantskapet vil tidligst skje om et knapt halvår, og dermed etter kommune- og fylkestingsvalget til høsten. Norvoll tar gjenvalg som listetopp på Arbeiderpartiets liste i Nordland.

Les mer om Barents Observer.