Tomas Norvoll, leder for representantskapet i Barentssekretariatet og fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune. Foto: Glenn Slydal Johansen
Tomas Norvoll, leder for representantskapet i Barentssekretariatet og fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune. Foto: Glenn Slydal Johansen

Sekre=tariatets politiske topp støtter redaktør=plakat for Barents Observer

STORTINGET (Journalisten): Men vil la styret håndtere saken inntil saken havner på representantskapets bord.

Publisert Sist oppdatert

– Det foreligger en utredning fra Thor Woje, og jeg er enig i rapporten som er kommet.

– Så du støtter konklusjonene om å gi Barents Observer redaktørplakaten?

– Det virker som en god konklusjon.

Det sier Tomas Norvoll til Journalisten om utredningen som anbefaler å gi den engelsk- og russiskspråklige nettavisen redaktørplakat etter å ha deltatt på en høring i Stortinget tirsdag. Arbeiderparti-politikeren er øverste politiske sjef for Barentssekretariatet i kraft av vervet som representantskapets leder for det interkommunalt eide selskapet.

Konfliktfylt

Det er mangeårig pressemann Thor Woje som har stått for utredningen, som ble offentlig nå i høst. I tillegg til å anbefale redaktørplakaten foreslår Woje en annerledes organisering av Barents Observer der redaktøren ansettes direkte av styret, og at redaksjonen fungerer som en avdeling, men fortsatt organisert som en del av Barentssekretariatet i Kirkenes.

Les hele utredningen her.

Norvoll vil ikke forskuttere behandlingen av utredningen før styret i Barentssekretariatet har behandlet saken 23. oktober.

På spørsmål om hvorfor han ikke har kommet til konklusjonen om redaktørplakat tidligere, viser Norvoll til at det i Barentssekretariatet har vært mye konflikt. Blant annet tilknyttet tidligere daglige leder for sekretariatet, som fikk mistillit fra de ansatte mot seg i vår. Kort tid etterpå ble leder Pia Svensgaard sykemeldt.

– Mitt bidrag har vært å få en ekstern utredning av Barents Observer. Det har vært en god prosess, sier Norvoll.

Norsk Journalistlags (NJ) nestleder Hege Iren Frantzen (helt til venstre) møtte fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune til høring i Stortinget tirsdag. NJ har gått inn med advokatstøtte til Thomas Nilsen som Norvolls styreleder Stig Olsen i Barentssekretariatet sparket som redaktør i Barents Observer tidligere i høst. Foto: Glenn Slydal Johansen
Norsk Journalistlags (NJ) nestleder Hege Iren Frantzen (helt til venstre) møtte fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune til høring i Stortinget tirsdag. NJ har gått inn med advokatstøtte til Thomas Nilsen som Norvolls styreleder Stig Olsen i Barentssekretariatet sparket som redaktør i Barents Observer tidligere i høst. Foto: Glenn Slydal Johansen

Sparket redaktør

Fire dager etter at Barentssekretariatets styreleder Stig Olsen mottok utredningen om Barents Observer fra Thor Woje, ble redaktør Thomas Nilsen sparket på dagen. Utredningen ble først kjent dagen etter avskjedigelsen.

– Hvorfor var det nødvendig å sparke redaktøren når du nå mener redaktørplakaten er en god konklusjon?

– Det er en personalsak som jeg ikke ønsker å kommentere.

 – Kan det bli aktuelt med et comeback for Nilsen i en eller annen rolle, som for eksempel kommentator i Barents Observer?

– Det skal jeg ikke uttale meg om.

Norsk Journalistlag (NJ) har gått inn med advokatstøtte til den tidligere redaktøren. Norvill vil bare si at det skal avholdes et forhandlingsmøte mellom partene om saken.

– Etter loven har man rett på et forhandlingsmøte, svarer Norvoll på spørsmål om saken kan havne i retten.

Tar seg god tid

Fylkesrådslederen er innstilt på å få fortgang i prosessen med å behandle utredningen. Dersom det blir nødvendig, er han villig til å innkalle til et ekstraordinært representantskap etter styremøtet i oktober, og før det neste ordinære representskapet i februar.

Inntil videre fungerer Trude  Pettersen som tidligere har kombinert jobben som journalist i Barents Observer med jobben som rådgiver i Barentssekretariatet.

– Når dette nå har lagt seg skal vi ikke forhaste oss, men finne den riktige redaktøren, sier Norvoll om prosessen med å ansette ny redaktør.

– Er det også snakk om å endre noe av Barents Observers mandat fra eiernes side?

– De skal få skrive det de vil, men det er noe uryddig med at journalister er ansatt i Barentssekretariatet og også jobber som journalister i Barents Observer.