Konkurransetilsynet vil nekte A-pressen å få med Varden, Fredriksstad Blad, Drammens Tidende og Tønsbergs blad på lasset fra Edd
Konkurransetilsynet vil nekte A-pressen å få med Varden, Fredriksstad Blad, Drammens Tidende og Tønsbergs blad på lasset fra Edd

Varsler stoppordre for Edda-kjøp

Konkurransetilsynet mener A-pressens oppkjøp svekker konkurransen og flagger nei til overtakelse av fire aviser.

Publisert Sist oppdatert

For andre gang i dag møter A-pressen på motstand. I formiddag varslet Medietilsynet at A-pressen i verste fall kan bli nektet oppkjøpet – dersom de ikke finner en løsning tilsynet kan godta.

Fire aviser kan ryke

Nå varsler også Konkurransetilsynet at de vurderer å nedlegge forbud mot at A-pressen skal få overta avisene Varden, Fredriksstad Blad, Drammens Tidende og Tønsbergs Blad fra Edda Media, ifølge en pressemelding.

– Våre undersøkelser viser at oppkjøpet vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for reklameannonser i papiravis i områdene Telemark, Fredrikstad, Drammensregionen, og regionene Tønsberg og Holmestrand, sier konkurransedirektør Christine Meyer i en pressemelding.

Tilsynet mener at oppkjøpet fører til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for nyhetsformidling i Telemark. Funnet er delvis basert på en spørreundersøkelse blant lesere og annonsører i seks av partenes papiraviser.

Vi har derfor varslet partene om at vi vurderer å forby deler av oppkjøpet, heter det fra Meyer i meldingen.

Partene har nå 15 dager på seg på å svare Konkurransetilsynet. Deretter har tilsynet en frist på 15 dager før de treffer endelig beslutning.

Forventet

A-pressen svarer varselet med at de er fornøyd med at tilsynet ikke nedlegger forbud mot hele oppkjøpet.

– Konkurransetilsynet har varslet at det ikke er grunnlag for å forby foretakssammenslutningen, men at det er deler av transaksjonen som det er aktuelt å gripe inn mot. Dette er en viktig avklaring for den videre prosessen. Vi vil nå gå i dialog med myndighetene for å finne løsninger på de bekymringer tilsynet har, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen i meldingen.

Han mener at varselet er forventet.

– A-pressen mener det ikke er grunnlag for den bekymring Konkurransetilsynet gir uttrykk for, og vil nå utdype dette overfor tilsynet.

Må tilbake

Avdelingsdirektør Jostein Skaar i tilsynet sier at de er åpne for dialog med A-pressen for å finne mulige løsninger. Men, sier han, det må være løsninger som gir en konkurransesituasjon som var på det tidspunktet kjøpet skjedde i desember.

Vi må tilbake til den konkurransesituasjonen som var før kjøpet skjedde. Og så er det ikke uten betydning hvem som kjøper. Det må være en som kan opprettholde denne konkurransen.

Skaar forteller videre at trykkerisituasjonen, hvor et fusjonert A-pressen og Edda vil ha tre av fire avistrykkerier rundt Oslofjorden, ikke ble sett på som et problem, og derfor også skrinlagt siden det her finnes gode konkurransemuligheter.

Overrasket over detaljene

Konserntillitsvalgt i Edda Media Jan Erik Skau er til daglig ansatt i Fredriksstad Blad, som er blant de fire avisene tilsynet mener ikke kan bli med i fusjonen. Han er overrasket over varselet.

– På sett og vis er jeg jo overrasket at det er så spesifikt, sier han.

Skau håper at man finner fram til en løsning som innebærer at alle avisene blir med, og legger til at det ikke var noen som forventet at oppkjøpet ville gå uhindret gjennom tilsynene.

Konserntillitsvalgt Eva Grønseth i A-pressen sier hun har problemer med tilsynets premisser. Hun mener annonsesituasjonen burde vært vurdert nasjonalt, og ikke bare lokalt, siden det er der mange av annonsene selges.

– Nå skal jeg sette meg ned og få en oversikt i denne saken.

Som ventet

I Trondheim sitter Edda-beiler Per Axel Koch i Polaris Media og sier at varslet fra tilsynet ikke er overraskende. Han konstaterer at de fire avisene utgjør en stor del av Edda Media, og at varselet bekrefter både det Medietilsynet har varslet, og det Polaris Media selv har ment.

– De må selge store titler for å få lov til å fusjonere, så spørs det hva som er akseptabelt for A-pressen.

Powered by Labrador CMS