Flyttes rett inn i kuttprosess

Nettredaksjoner i Aller Internett flyttes til Aller Media og går rett inn i morselskapets nedbemanningsprosess.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Denne uken ble det kjent at Aller Media skal spare 70 millioner kroner. Halvparten av kuttene tas gjennom nedbemanning, noe som betyr at minst 27 ansatte må forlate ukebladkonsernet.

For å identifisere hvilke ansatte som må gå, blir alle ansatte målt etter kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold. De ansatte skal gis karakterer mellom 1 og 9 på en rekke ulike kompetansekriterier.

Flytter nett

Samtidig har konsernet bestemt seg for å omorganisere nettvirksomheten. Syv årsverk i nettredaksjonene til KK og Topp flyttes over til Aller Media. Det betyr at de går rett over i nedbemanningsprosessen.

– Vi i klubben syns det er for jævlig at de kastes rett inn i kompetansekartleggingen, sier klubbleder Marius Jørgenrud i Aller Internett.

De ansatte reagerer på at tidspunktet for beskjeden kom samtidig som kuttplanene ble gjort kjent. Overføringen av de ansatte skjer allerede 1. april.

Frykter forskjellsbehandling

– De ansatte i Aller Media har visst om dette i en tid. Vi fikk beskjed først på mandag.

Klubblederen frykter at nettjournalistene vil bli urettferdig behandlet i den prosessen de nå blir kastet inn i. Jørgenrud sier at de ansatte i morselskapet allerede har hatt tid til å forberede CV-skriving, og at hans klubbmedlemmer derfor får dårligere tid på å forberede seg.

– De som skal kartlegge de ansatte kjenner heller ikke disse folkene.
Han har foreløpig bedt ledelsen om å legge evalueringen av nettjournalistene på is til overføringen har skjedd. Men det har ikke klubben blitt hørt på.

I fjor ble Se og Hørs nettredaksjonen løftet over til morselskapet. Etter overføringen av KK og Topp sitter Aller Internett igjen med de tre nettredaksjonene DinSide, Digi.no og ITavisen.

– Dette er en slags outsourcing. Noen tror det er starten på en sammenslåing av den redaksjonelle virksomheten, men ledelsen vil foreløpig ikke innrømme det.

Administrerende direktør Petter Anbolt i Aller Internett skriver i en e-post at Aller Internett beholder det kommersielle og redaksjonelle ansvaret for de nettredaksjonene som flyttes over i morkonsernet.

– Det er de redaksjonelle kreftene som nå samles rundt merkevarene. De andre nettstedene i Aller internett som ikke har noe «opphav på print» forblir i en digitale enhet videre. Fremtidig organisering tas det beslutninger om i styret - ikke i media, skriver Danbolt.

Skal effektivisere

Aller sier at målet med å ha nettstedet i Aller Internett var å bygge opp nettstedet.

– KK.no er basert på merkevaren KK, og har vært drevet i Aller Internett på en lisensavtale for å bygge opp en nettposisjon mest mulig effektivt og fokusert.

Siden 2007 har KK.no tredoblet besøkstallene sine. Men Danbolt vil ikke kommentere om denne trafikkveksten også har gitt økonomiske resultater.

– Men KK.no er i ferd med å bli en suksess, og vi har oppnådd det vi ønsket med å bygge dette opp i Aller Internett. Nå er planen å videreføre dette i en neste fase der tettere koordinering mellom print og nett muliggjøres gjennom en omorganisering. Ambisjonen er en effektivisering totalt sett for merkevaren KK, og håpet er at KK samlet sett skal kunne styrkes ytterligere. Det vi snakker om er altså en tilbakeføring av KK.no til modermerkevaren i Aller Media som hele tiden har ligget i kortene at skulle skje på et eller annet tidspunkt, skriver Danbolt.

På spørsmål om målet med flyttingen er å nedbemanne nettmedarbeidere svarer Danbolt dette:

– Flyttingen er et tiltak for å samle merkevaren KK under ett ansvar for på en effektiv måte, og kunne fortsette den fine utviklingen merkevaren KK har på print og nett.

Powered by Labrador CMS