Forsvarsministeren har bestemt seg at Forsvarets forum skal få holde på videre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
Forsvarsministeren har bestemt seg at Forsvarets forum skal få holde på videre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Forsvarets forum får fortsette

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gikk mot Forsvarssjefens utvalgs forslag om å legge ned fagbladet. Lettelse, sier bladets redaktør.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Forsvarssjefens utvalg gikk inn for å legge ned magasinet som driver kritisk journalistikk om Forsvaret. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier nei.

I et brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben, som ble sendt på valgdagen, fremgår det at spørsmålet om Forsvarets forum er det eneste punktet på listen over anbefalinger der departementet går imot stabens utvalg, skriver Aftenposten.

Forsvarets forum er et magasin utgitt av Forsvarets fellestjenester på oppdrag fra forsvarssjefen, men er redaksjonelt uavhengig.

Forslaget fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens stab om å legge ned Forsvarets forum er en del av en anbefalt strategi der all informasjon skal samkjøres bedre, der Forsvaret skal snakke med én stemme utad.

Aftenposten viser til en rekke saker våren og sommeren 2017 der forsvarsminister Søreide blir anklaget for å bryte med sin uttalte linje om åpenhet. En nedleggelse ville dermed kommet på toppen av øvrige anklager om manglende åpenhet

Det var i slutten av april at det gjennom Klassekampen ble kjent at Forsvarets forum ble anbefalt nedlagt av et utvalg nedsatt av Forsvarssjefen. Noen uker senere gikk Journalisten gjennom listen over medlemmene i utvalget. Det viste seg at majoriteten av medlemmene arbeider som kommunikasjonsmedarbeidere, eller hadde gjort det. Kun en representant kom fra Forsvarets forum. 

– I og med at journalistikk og kommunikasjonsarbeid er to så forskjellige virksomheter som bør holdes adskilt, så kunne jeg ønsket meg en utredning der de som sa at dem som vurderte vår framtid, hadde større faglig bredde. For eksempel gjerne også med en representant for leserne, sa ansvarlig redaktør Tor Eigil Stordahl til Journalisten den gang.

Lettet redaktør

Nå er han lettet. Han forteller at journalistene i redaksjonen har stått på og holdt produksjonen oppe, selv om fremtiden har vært usikker. 

– Statsråd Søreide har reddet oss fra døden, og en skjebne verre enn døden. Vi har kjempet i to år mot forslag om å stanse Forsvarets forum eller å droppe journalistikken og legge bladet under Forsvarets øvrige kommunikasjonsvirksomhet. I dag takker jeg både journalistene våre og utgiveren, Forsvarets fellestjenester, for at de holdt motet oppe og sto på. Lesernes massive protest mot nedleggelse har gjort inntrykk.

Tor Eigil Stordahl i Forsvarets forum kan nå se fremover.Foto: Martin Huseby Jensen
Tor Eigil Stordahl i Forsvarets forum kan nå se fremover.
Foto: Martin Huseby Jensen

Han vektlegger også støtte fra kolleger i andre medier som viktig. 

– Presse-organisasjonene stilte virkelig opp når vi trengte dem, også med en direkte henvendelse til forsvarsministeren. Det var godt å ha noen å lene seg mot når det blåste som verst.

Journalisten spurte da forsvarsministeren om hvilke tanker hun gjorde seg rundt utvalgets sammensetting sett i lys av anbefalingen om å avvikle en publikasjon som drev kritisk journalistikk på forsvaret. 

Forsvarsministeren skriver i sitt svar til Journalisten at det er en bredt sammensatt gruppe i Forsvaret som har utgreid kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret for å lage en mer robust, effektiv og koordinert kommunikasjonsorganisasjon.

Powered by Labrador CMS