Egmont:

Egmont utreder flere modeller for kostnadskutt. Hvilken de velger blir klart i slutten av mars.
Egmont utreder flere modeller for kostnadskutt. Hvilken de velger blir klart i slutten av mars.

Forslag om å outsource journalistikken kan være ulovlig

Det er ikke bare uvanlig når Egmont vurderer å bytte ut nesten 170 fast ansatte med frilansere. 

 

Publisert Sist oppdatert

Torsdag ble det kjent at ett av forslagene i Egmonts forestående sparepakke er å kvitte seg med redaksjonelle journalister. Disse vil da enten bli tilbudt å arbeide som, eller blir erstattet av, frilansere. Da fortrinnsvis som selvstendig næringsdrivende for at ukebladkonsernet skal slippe sosiale utgifter og andre tillegg faste ansatte har.

170 stillinger i fare

Det er ifølge klubbleder Alexander Berg jr. i Egmont i dag rundt 170 NJ-medlemmer i mediehuset. Det store flertallet av disse er journalister og redigerere, i tillegg kommer noen deskledere og redaksjonssjefer.

– Selv om man går for en 100 prosent-løsning med bare frilansere, tror jeg ikke det vil ramme alle 170. Vi vil fortsatt ha redaksjonelle ledere her som er en del av den medlemsmassen, sier Berg.

Klubbleder Alexander Berg jr.

Han har vanskelig for å se for seg at forslaget om full outsourcing av journalistikken er løsningen som vil vinne frem når Egmont skal innføre sparetiltak i vår. Klubben vil motsette seg det på det sterkeste.

– Jeg har ikke fått noen indikasjoner den ene eller andre veien. Men det vil medføre en rasering av det kreative miljøet på huset. Det er vanskelig å se noen logikk i det i det hele tatt. Og jeg håper da virkelig ikke det blir realiteten.

Etter hans syn vil det å bytte ut fast ansatte med frilansere være å fjerne selve kjernen i virksomheten. Og han mener at dersom Egmont velger å bytte ut redaksjonelt ansatte med frilansere, så kan man nesten stille seg spørsmålet om man i det hele tatt trenger fast ansatte på noe nivå. 

Uvanlig, kanskje ulovlig

Det kan imidlertid være at det ikke er så enkelt for Egmont å kvitte seg med fast ansatte. 

– Hvis det er sånn at man går til oppsigelse og tilbyr de ansatte frilansavtale samtidig, så vil det være uvanlig. Det vil også kunne være ulovlig, sier advokat August Ringvold i NJ på generelt grunnlag. 

I arbeidsmiljøloven er det krav til at oppsigelse skal være sakelig begrunnet. Det “å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift.”

Den konkrete situasjonen i Egmont vil han ikke kommentere ettersom så mye ennå er uklart. 

Skremmende scenarier

Leder Thomas Spence i NJ mener også det er begrenset hva han kan si før det er avklart hvilken av modellene Egmont velger. Men han bekrefter at fagforeningen sentralt nå er inne og støtter den lokale klubben i arbeidet mot det han kaller skremmende scenarier. 

– Det å si opp folk for å leie inn billig arbeidskraft, er ikke noe vi støtter. 

– Kan forslaget om å gjøre ansatte om til selvstendig næringsdrivende anses som et angrep på organisert arbeidskraft?

– Nå har ikke Egmont konkludert med noe. Det er ulike forslag og vi jobber for å beholde de ansatte vi har, og gode vilkår for frilanserne. Jeg vil ikke forskuttere hva de kommer med. Jeg har sagt hva vi står for, og så får vi håpe at Egmont ikke fremmer de verste forslagene. 

Ikke koseprat

Spence forteller videre at NJ så sent som i høst også hadde samtaler med Egmont for å bedre vilkårene for frilansere i konsernet. 

– Vi har nådd frem i begrenset utstrekning i Egmont, Aller og Bonnier. Vi er ikke fornøyd. Avtalene tar ikke nok hensyn til rettighetene og merverdien som skapes ved videresalg og videreformidling. 

– Har dere andre verktøy enn samtaler dere vil bruke fremover?

– Det er noe vi skal jobbe med. Det kan tenkes flere løsninger. Høyst sannsynlig vil vi opprette en arbeidsgruppe for å se hvordan vi skal styrke innsatsen. Men samtaler er ikke koseprat og en kopp kaffe, det er å dokumentere forholdene. 

Spence kjenner ikke til at andre konsern sonderer muligheten for liknende tiltak som forslagene til Egmont. Men det ville ikke forundre ham om de snakker sammen på den siden av bordet også. 

Variable kostnader avgjør

Direktør Tore Sannum i Aller Media vil hverken bekrefte eller avkrefte at de vurderer å flytte arbeid fra fast ansatte til frilansere. Men er klar på at alle sider ved det journalistiske arbeidet må vurderes. 

– Jeg vi si det sånn at miksen mellom fast ansatte og frilansere til enhver tid må vurderes mot det at man blir stadig mer avhengig av å kunne justere kostnader i forhold til inntekter. 

Powered by Labrador CMS