Dagbladklubben reagerer sterkt

Mener folk i styret og administrasjonen falt Aasheim i ryggen.

Publisert Sist oppdatert

Journalisten meldte i ettermiddag at Anne Aasheim trolig trakk seg så brått fra redaktørjobben fordi det oppsto tillitssvikt mellom henne og sentrale folk i Dagbladets styre og administrasjon. Nå styrker klubbstyret denne mistanken.

Reagerer sterkt

I ettermiddag sendte klubbstyret et brev til alle medlemmene. Der heter det blant annet:

«Etter våre opplysninger har deler av styret i Berner Gruppen AS og deler av administrasjonen i Berner Gruppen og Dagbladet blandet seg inn i avisas redaksjonelle linje.

Uten sjefredaktørens kunnskap ble det etablert en gruppe som skulle vurdere redaksjonelle veivalg. Gruppen, bestående av styremedlem Jan Lindh, konsernsjef Tore Stangebye, adm. dir. Terje Wibe og konsernredaktør John Arne Markussen, kalte etter våre opplysninger nylig inn sjefredaktør Anne Aasheim til et møte om dette.»

Klubbstyret skriver videre at den oppfatter dette som et forsøk på å instruere Aasheim i strid med Redaktørplakaten.

Dissonans

Da den avgåtte sjefredaktøren ble intervjuet på Dagsnytt 18, bekreftet hun ikke Journalistens opplysninger om hva som førte til at hun kastet kortene. Men samtidig stilte hun seg undrende til konsernsjef Stangebyes uttalelser til NRK samme ettermiddag, der han sa at Aasheim kanskje var gått «tom for ideer» om hvordan Dagbladet skulle stanse opplagsfallet.

Aasheim bemerket også at hennes ambisjon gjennom tre og et halvt år som sjefredaktør har vært å skape en kvalitetsavis med stor vekt på kommentar og kultur. Hun lot det skinne gjennom at dersom man ønsker en annen kurs, er det naturlig at en ny sjefredaktør påtar seg det oppdraget.

Tøff nedbemanning

Klubbstyret skulle møtt Aasheim i morgen for å drøfte de pågående nedbemanningene i avisa, etter først å ha brutt den formelle kontakten med ledelsen. Kontakten ble gjenopptatt før helgen og klubben håpet på bevegelse som kan hindre eller begrense de direkte oppsigelsene som er varslet for nærmere 50 medarbeidere totalt.

Flere oppfatter Aasheims plutselige avgang som en bekreftelse på at det er oppstått en akutt konflikt, og mener den populære sjefredaktøren ikke uten vektige grunner ville gått fra jobben kort tid før denne prosessen skal fullføres.

(Vi har foreløpig ikke fått kontakt med Stangebye eller Markussen. Wibe sa i ettermiddag at han ikke kjenner seg igjen i framstillingen. Vi gjør for ordens skyld også oppmerksom på at Helge Øgrim jobbet i Dagbladet.no 2000-2007.)