Anne Aasheim. Foto: Kathrine Geard
Anne Aasheim. Foto: Kathrine Geard

Spill kan ha felt Aasheim

Tilliten raknet mellom Anne Aasheim og eierne, sier kilder i avisa.

Publisert Sist oppdatert

Da Anne Aasheim i dag trakk seg som sjefredaktør i Dagbladet med umiddelbar virkning, var begrunnelsen at opplaget ikke utviklet seg som hun hadde håpet. En halv time senere ble det også kjent at kulturredaktør Peter Raaum har trukket seg.

Nå hevder kilder i og nær avishuset at sjefredaktøren ikke lenger hadde styrets fulle tillit. Mangel på ryggdekning kan ha tvunget henne til å kaste kortene.

Ugunstig tidspunkt

Tidspunktet for den plutselige avgangen overrasket både ansatte og observatører. Det skyldes ikke minst at avisa er inne i en svært krevende nedbemanning, der det er varslet oppsigelsesbrev til opp mot 50 ansatte før utgangen av januar. Det ble oppfattet som uvanlig og ugunstig at redaktøren går før denne prosessen er sluttført.

Forklaringen er ifølge informerte kilder i Dagblad-huset at tillitsforholdet mellom Aasheim og eierne allerede hadde fått en knekk som gjorde det svært vanskelig for henne å fullføre.

Ingen av Journalistens kilder vil foreløpig navngis. Vi antar det både skyldes frykt for egen ansettelse, og at noen kilder har forbindelse til partene i en gryende konflikt som få hadde kjennskap til.

Feilslått profil

Fra ulike hold er vi blitt fortalt dette:

– Avisas omlegging til større vekt på bakgrunns- og kommentarstoff i vår, har ikke slått an blant leserne. Opplagsfallet har brakt salget under 70.000 på flere hverdager. Administrerende direktør Terje Wibe har tidligere sagt at et opplag på 80.000 på hverdager er grunnlaget for årets budsjett, og den ambisjonen kan sprekke.

– Leserundersøkelser har angivelig også fortalt at Dagbladets nye profil hadde svakere appell enn Aasheim håpet. Medlemmer av Dagbladets styre skal ha vært irritert over at disse tilbakemeldingene nådde dem sent.

I fortrolighet

– I vinter skal det ha pågått fortrolige samtaler mellom styreleder Tore Stangebye, daglig leder Wibe, Jan Lindh, styremedlem i både Dagbladet og eieren Berner Gruppen og konsernredaktør John Arne Markussen. Lindh beskrives ofte som hovedeier Jens P. Heyerdahls mest fortrolige i konsernet.

– Disse overlegningene skal ha konkludert med at det måtte nedsettes en arbeidsgruppe for å se på akuttiltak som kunne bedre Dagbladets fremtidsutsikter. En mulig omlegging av redaksjonell profil og satsingsområder inngikk angivelig i mandatet, og Aasheim skal ikke ha vært informert om initiativet.

Dette fremholdes som den direkte årsak til at hun nå har valgt å trekke seg.

Benekter

Terje Wibe sier til Journalisten at han ikke kjenner seg igjen i forløpet han får gjengitt. Wibe forteller at man har diskutert en rekke prosjekter i forskjellige fora, men når han selv har deltatt og temaet har vært redaksjonell profil, så har Aasheim selv vært premissleverandør.

– I de sammenhengene redaksjonell profil har vært drøftet, så har det vært Aasheim selv som har presentert dette.

(Journalisten har forsøkt å få kommentarer fra Anne Aasheim, John Arne Markussen og Tore Stangebye. Dette har foreløpig ikke lyktes. For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at Helge Øgrim arbeidet i Dagbladet.no fra 2000 til 2007.)