Millionfest for VG-Torry

Sjefene dro ytterligere fra lønnsmessig, før krisa satte inn i mediebransjen.

Publisert Sist oppdatert

Midt i den kanskje verste mediekrisa Norge har opplevd kan Journalisten presentere lønnsutviklingen for ledere og ansatte i 25 av de største og viktigste mediebedriftene i det siste “normalåret” 2013.

Se grafikk lenger ned i saken, med bedriftsvis oversikt over lønnsveksten til ledere og NJ-medlemmer

Torry drar opp

Konklusjonen er at sjefene fortsetter å dra godt ifra lønnsmessig, slik de har gjort hvert år siden Journalisten laget den første sammenlikningen i år 2000. I 2013 fikk lederne i de 25 bedriftene økt lønningene sine med gjennomsnittlig 6,5 prosent, godt hjulpet av lønnsutviklingen til VGs eneleder Torry Pedersen. Hans lønnsvekst på 1,9 millioner kroner utgjør hele 59 prosent av den samlede lønnsveksten for de 25 medielederne og bidrar sterkt til å bringe snittet deres opp i 6,5 prosent.

De NJ-organiserte måtte nøye seg med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,8 prosent i fjor. Vår statistikk for 2013 omfatter totalt 3.451 NJ-organiserte, det vil si om lag halvparten av organisasjonens 7.046 aktive medlemmer ved siste årsskifte. Et år tidligere jobbet 88 flere NJ-medlemmer i de samme redaksjonene.

Vi har isolert lønnsutviklingen til identiske personer i redaksjonene, det vil si medarbeidere som jobbet der både i 2012 og 2013. Da kommer antallet ned i 3.181.

Saken fortsetter under grafikken. For alfabetisk oversikt over bedriftene: Sett markøren på årstallene og trykk på ikonet som dukker opp ved siden av.

Learn About Tableau

Se flere tall og detaljer i Journalistens ferske papirutgave.

6,5 millioner

Den suverene lønnsvinneren blant sjefene, regnet i kronebeløp, er Torry Pedersen. VGs eneleder fikk utbetalt 6,5 millioner kroner i 2013, det vil si 1,9 millioner mer (41,2 prosent) enn året før. I motsetning til de andre lederlønningene i vår oversikt inkluderer Pedersens lønn naturalytelser. VG spesifiserer ikke hvor mye naturalytelsene, som blant annet omfatter bilordning, utgjorde i fjor.

Pedersens 2013-årslønn inkluderer også bonus- og opsjonsytelser. Han fikk utbetalt 813.183 kroner i bonus opptjent i 2012. VG-sjefen er dessuten tilknyttet Schibsted-konsernets bonusordning og fikk dermed utbetalt 702.145 kroner i opsjonsytelser på basis av konsernets gamle opsjonsprogram, samt 1,89 millioner kroner i form av bonusaksjer knyttet til konsernets nye, langsiktige incentivordning (LTI-program). Pedersen eier per dags dato 12.566 Schibsted-aksjer til en verdi av 4,2 millioner kroner i skrivende stund.

I tillegg betalte VG inn 1,3 millioner kroner til toppsjefens pensjonsordning.

Pedersen plasserer seg blant de best betalte medielederne i Norge i 2013, noe Journalisten.no omtalte i sommer.

Mistillit og bonus

Vi må til Haugesunds Avis for å finne lederen som kunne glede seg over prosentvis størst lønnsvekst i 2013, 56,8 prosent. Administrerende direktør Jan Tore Hamnøy overtok også stillingen som ansvarlig redaktør på forsommeren i fjor. Han har vært en omstridt redaktør og fikk blant annet mistillit fra redaksjonsklubben mot seg en periode på høsten, som følge av en omstridt annonseforside og store kostnadskutt.

Hamnøy overlevde striden og kunne trøste seg med en bonus på 600.000 kroner på toppen av lønna på 1,5 million i fjor. Nylig ble det kjent at han var i finaleheatet for jobben som rådmann i Haugesund.

Millionbonus i DN

I årsrapporten til Dagens Næringsliv AS kan man lese at administrerende direktør og sjefredaktør Amund Djuve fikk utbetalt en bonus på 1.353.120 kroner i 2013.

Djuve har tidligere opplyst til Journalisten at han har hatt en avtale som innebar at han kunne få et beløp tilsvarende om lag en tredel av fastlønna i bonus i gode år. Bonusen i 2013 ligger godt over et slikt nivå. På spørsmål om hva forklaringen på den betydelige bonusen i fjor er, svarer styreleder Gunnar Bjørkavåg:

– 2013 var et meget godt år for DN, på alle måter. Det beste året siden 1999/2000 og mye bedre enn andre aviser. DN har også i perioden 2010-12 hatt god framgang. Derfra blir det mange mindre kvalitative årsaker som også i sum peker i samme retning.

– Hvilke kriterier gjelder nå for bonustildeling til adm.dir./sjefredaktør i Dagens Næringsliv?

– Kriteriene er knyttet til driftsresultat, ulike utviklingstiltak, omsetning og kvalitative forhold. Det er ingen endringer siden 2010.

Aksjekjøp

Når det gjelder Aftenposten opererer vi med sammenlagt årslønn for avtroppende sjefredaktør Hilde Haugsgjerd og hennes etterfølger Espen Egil Hansen, som tiltrådte 1. desember i fjor. Haugsgjerd er inntektsført med 2,4 millioner kroner i lønn pluss 189.000 kroner fra Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for sentrale ledere i konsernet. I tillegg betalte Aftenposten en pensjonskostnad på 1,5 millioner kroner for Haugsgjerd i 2013.

TV 2-sjef Alf Hildrum har ingen avtale om bonusutbetalinger. Heller ingen av sjefredaktørene Gard Steiro i Bergens Tidende, Arne Blix i Adresseavisen eller Lars Helle i Stavanger Aftenblad mottok bonus fra sine selskaper i 2013. Steiro og Helle er derimot begge inntektsført med 158.000 kroner fra Schibsteds aksjekjøpsprogram.

Kraftig fall

Skifte av ledere slår negativt ut på lederlønningene i enkelte mediebedrifter. Sjefslønna i P4 Radio Hele Norge falt med hele 26,6 prosent i fjor, fra 4,1 til 3,0 millioner kroner. Kalle Lisberg har vært en av de best betalte medielederne i Norge. Høsten 2013 gikk han av som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i P4 Radio Hele Norge, etter ti år i jobben.

Trygve Rønningen overtok begge funksjonene. Noe av nedgangen i P4-lederlønna skyldes at Rønningen har en annen posisjonering enn Lisberg i selskapets aksje- og opsjonsprogram.

Fallet i redaktørlønna i Budstikka Medier skyldes ansettelse av ny sjefredaktør. Kjersti Sortland etterfulgte Andreas Gjølme i 2013.

I NRK tiltrådte Thor Gjermund Eriksen som kringkastingssjef 11. mars 2013, med en avtalt årslønn på 2.450.000 kroner.

Powered by Labrador CMS