Frank Lynum er leder av redaksjonsklubben i Aftenposten. Foto: Signe Dons
Frank Lynum er leder av redaksjonsklubben i Aftenposten. Foto: Signe Dons

Reagerer på at Frank Rossavik ble ansatt uten utlysning

Stillingene ble verken utlyst i Aftenposten eller Bergens Tidende da den kjente kommentatoren meldte overgang og ble erstattet av Frøy Gudbrandsen.

Publisert Sist oppdatert

– Dette var et unntak. Vi ville ha Frank. Det er helt greit at vi blir utfordret på det, sier politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten.

UTLYSNING

I Hovedavtalen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening heter det i paragraf 9-15 C:

• Alle ledige stillinger i redaksjonen, unntatt vikariater av kortere varighet enn 6 måneder, bekjentgjøres offentlig med mindre avisledelsen og de tillitsvalgte er enige om at intern bekjentgjøring er tilstrekkelig.

I paragraf 9-15 A står det:

• Ved ansettelser som tilligger redaktøren, skal de tillitsvalgte gis anledning til å uttale seg i rimelig tid før redaktørens endelige avgjørelse foreligger.

16. oktober ble det kjent at Rossavik forlot jobben som politisk redaktør i Bergens Tidende til fordel for en stilling som hovedkommentator på utenriks i Aftenposten.

Aftenposten utlyste aldri denne stillingen, noe redaksjonsklubben reagerer på.

– Klubbens prinsipielle holdning er at faste stillinger skal lyses ut. Det har vi signalisert til ledelsen. Vi opplever at ledelsen deler vårt syn på at faste jobber og vikariater over 6 måneder skal lyses ut, sier lederen av redaksjonsklubben i Aftenposten, Frank Lynum.

– Viktig å utlyse

Lynum gikk for øvrig mandag ut i en tre måneder lang permisjon, for å skrive bok om forretningsmannen Stein Erik Hagen sammen med Aftenposten-kollega Steinar Dyrnes.

Frank Rossavik. Foto: Kathrine Geard
Frank Rossavik. Foto: Kathrine Geard

– Dersom stillinger som besettes er en del av redaktørkollegiet, for eksempel i forbindelse med en ny lederkabal, så blir det litt annerledes. Da har klubben mindre den skulle ha sagt. Men for andre typer redaksjonelle stillinger er det viktig å utlyse, av to grunner. For det første får man en oversikt over potensielle kandidater, internt og eksternt. For det andre mener jeg at slike prosesser bør være så åpne som mulig, slik at man unngår ansettelser på bakrommet.

– Har dere erfaringer fra tidligere med at redaksjonelle stillinger i Aftenposten besettes uten utlysning?

– Vi har hatt flere tilfeller i det siste der stillinger ikke er utlyst, av ulike årsaker. Klubben er blitt informert og vi har kommet med våre synspunkter på ansettelsene. I det ene tilfellet handlet det om at en vikar hadde fortrinnsrett da vikariatet ble fast. En annen ansettelse hadde bakgrunn i den såkalte fireårsregelen. I slike tilfeller har det ingen hensikt å lyse ut, sier Lynum.

Arbeidsmiljøloven slår fast at medarbeidere skal regnes som fast ansatt etter fire års midlertidig arbeid i samme virksomhet.

Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten.<br>Foto: Birgit Dannenberg
Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten.
Foto: Birgit Dannenberg

Ventet og så an

Trine Eilertsen sier til Journalisten.no at den nye stillingen som utenrikskommentator ikke er en erstatning for noen andre. Da tidligere utenriksredaktør Kjell Dragnes sluttet for noen år siden diskuterte ledelsen om Aftenposten skulle utlyse jobben hans eller ikke. Det ble besluttet å vente og se an, samtidig som man skulle vurdere mulige kandidater ute i bransjen.

Eilertsen bekrefter at Rossavik ble tilbudt stillingen uten utlysning.

– Mitt utgangspunkt er at hovedregelen er utlysning av alle faste stillinger. Men av og til starter slike prosesser med personen og ikke med stillingen. Man finner plass til en person som er tilgjengelig. I mitt hode blir det da en skinnprosess å lyse ut. Du kan godt lure alle ved å lage en stor prosess, men jeg synes ikke det er spesielt ryddig.

– Vil det ikke alltid kunne være noen slike motiver for ikke å lyse ut? Hva er da verdien av denne paragrafen i hovedavtalen?

Det er en god hovedregel
at jobber skal lyses ut

– Det er en god hovedregel at jobber skal lyses ut når du har en stilling du skal fylle og noen oppgaver du skal ha løst. Da er det fornuftig å se hvem som søker og vurdere reelt og åpent hvem som fyller stillingen best. I dette tilfellet begynte vi med en person som har egenskaper og kvalifikasjoner som han har vist over lang tid, og som jeg mener passer godt inn i Aftenposten. Det kan hende det er noen i Norge som er bedre enn Frank på det jeg ønsker meg, men da er det rart at jeg ikke har lagt merke til det.

– Men hvor går egentlig grensen for når dere i ledelsen skal velge ut en person på egen hånd, i stedet for å utlyse og søke bredt etter kvalifiserte kandidater?

– Dette er ikke noen ny regel for hvordan vi ansetter. Det skal være unntaket, og vi skal være åpne på at det er unntak. Jeg mener at det er riktig at vi utfordres hver gang vi gjør det. Vi skal ikke bli slappe og tenke at “Nei, jeg har bestemt meg, så da slipper jeg disse slitsomme intervjuene.” Det blir ikke kvalitet og bredde over ansettelsene da.

Redaktørkabal

Ansettelsen av Frøy Gudbrandsen som ny politisk redaktør etter Frank Rossavik er et ledd i lagbyggingen til den nye sjefredaktøren i Bergens Tidene, Øyulf Hjertenes.

Her forteller Hjertenes hvordan han skal videreføre det journalistiske løftet BT har hatt de siste årene

Lederen av redaksjonsklubben i BT, Dag Idar Tryggestad, sier klubben mener at ledige stillinger skal lyses ut i de aller fleste tilfeller.

– Så kan det være forskjellige forhold som gjør at man kan fravike det. I dette tilfellet handlet det om en redaktørstilling, og da har ikke klubben noen rettigheter annet enn å bli hørt. Vi ble orientert på forhånd av sjefredaktøren om at han ønsket å velge slik han gjorde. Vi fikk uttale oss og hadde ikke noen innvendinger mot sjefredaktørens begrunnelse og valg.

Vi fikk uttale oss og
hadde ikke noen innvendinger

Tryggestad mener det ville blitt unødvendig og feil å sette i gang en ansettelsesprosess og kanskje gi kandidater falske forhåpninger, når resultatet uansett hadde blitt det samme.

– Det var et spennende valg som vi er godt fornøyd med.

Ifølge Tryggestad sa Rossavik selv opp stillingen sin i BT. Rossavik har hele tiden vært fast bosatt i Oslo og pendlet fram og tilbake til Bergen. Med løsningen som nå er valgt har BT sikret seg en politisk redaktør som bor i Bergen.

Stillingen Gudbrandsen kom fra blir for øvrig ikke erstattet.

Powered by Labrador CMS