Tilsynet spør om digitalisering

Har du meninger om digitalisering av radiosignalene? Ser her.

Publisert Sist oppdatert

Digitaliseringen av fjernsynet er nesten fullført med stor suksess. I radiobransjen er situasjonen en litt annen. Tidligere kulturminister Trond Giske sa i sin tid at radio vil alltid ta så mye lengre tid, da forbrukerne har flere radioapparater enn de har tv-er.

Sammen med Post- og teletilsynet har Medietilsynet utarbeidet et spørreskjema til organisasjoner og utøvere i mediebransjen om hva de mener om digitaliseringen av lokalradiobransjen.

Her er spørreundersøkelsen fra tilsynet.

Det er kulturdepartementet som har bestilt undersøkelsen fra tilsynet, og konklusjonen vil danne grunnlag for stortingsmeldingen om digitalisering av lokalradio.

– Siden det dreier seg om lokalradio, er vi selvsagt særskilt interessert i å finne ut hva lokalradioaktørene selv mener om dette temaet. Men samtidig ser vi at vi kan få interessante synspunkter også fra andre aktører. Vi har derfor valgt å legge opp til det vi kan kalle en ”åpen” spørreundersøkelse, noe som innebærer at interesserte parter også utenfor lokalradiosektoren kan delta, sier rådgiver Line Langnes.

Svarfrist for å delta er satt til 11. januar neste år.