Kulturminister Trond Giske og daglig leder Finn H. Andreassen i Frikanalen. Foto: Martin Huseby Jensen
Kulturminister Trond Giske og daglig leder Finn H. Andreassen i Frikanalen. Foto: Martin Huseby Jensen

Giske kjøper seg reklamefri

Med 10 millioner i oppstartsstøtte skal Frikanalen på TV gi politiske partier tilgang til mediet. Og partiene kan finne sponsorer.

Publisert   Sist oppdatert

Tidligere i år vedtok Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) at det ikke var i strid med norsk lov at TVVest sendte politisk reklame. Dermed syntes det å åpne for et nytt reklamemarked for kommersielt TV.

Det ønsket ikke kulturminister Giske, og foreslo endringer i NRK-plakaten som skulle føre til mer redaksjonell omtale av også de små partiene, men statsråden kunne ikke garantere denne omtalen. Nå mener han at den er på plass.

– Garanti

Frikanalen er en tv-kanal som er eid av norsk organisasjonsliv, med 75 forskjellige organisasjoner på eiersiden. Kanalen sender i dag på det digitale bakkenettet, og har fått på plass en avtale om distribusjon gjennom Lyses IP-TV. Nå har statsråden tatt tak i kanalen for å sikre den en fremtid, og samtidig sikre de mindre partiene ytringsmuligheter på TV.

Departementet og Frikanalen har inngått en forpliktende avtale hvor departementet gir ti millioner kroner til kanalen for å styrke distribusjonen og bygge opp infrastrukturen, mens Frikanalen forplikter å slippe til de politiske partiene og valglistene. De siste tre ukene før valget skal kanalen fokusere ekstra på de politiske partiene.

– Dette er en garanti. Det er en forpliktende avtale mellom departementet og Frikanalen, sa Giske under tirsdagens pressekonferanse.

– Livets rett

Han fortalte at løsningen skal opp i Stortinget, og at regjeringen stiller seg bak forslaget. Statsråden regner også med støtte fra opposisjonen:

– Fordi ytringsfrihet er viktig.

Giske fortalte videre at det også vil bli sett på mulighetene til å dele opp kanalen i regioner, i tillegg til at det nå blir fremmet formidlingsplikt på kanalen.

– Støtten fra departementet måtte til for at kanalen skulle ha livets rett, sier daglig leder Finn H. Andreassen i Frikanalen. Han anslår at de ti millionene fra staten utgjør mellom 70 og 80 prosent av driftsbudsjettet til kanalen.

– Redaktøransvaret

Prinsippet blir at alle politiske partier eller politiske lister får komme til på Frikanalen. Andreassen forklarer at de opererer etter «første mann til mølla-prinsippet» og at kanalens sendeskjema planlegges fra uke til uke.

I prinsippet kan Carl I. Hagen holde debattprogram på Frikanalen, slik han gjorde i NRK på tampen av 2007.

– Betingelsen er at han tar på seg redaktøransvaret, sier Andreassen.

Selv om det ikke er lov å betale for å få spilt politiske reklamefilmer, er det fritt fram for bedrifter å sponse innhold til hvert enkelt parti. En journalist ville under pressekonferansen vite om Statoil kunne gi Høyre 10 millioner til en dokumentar om hvor bra det er å hente opp olje fra havet.

– Det kan de, og de kan sende den på Frikanalen, sa Giske.

– Men da plikter man i å oppgi at de har mottatt disse pengene, skjøt Finn. H. Andreassen inn.

– Billig

Giske forklarte at dette, sammen med NRK-plakaten, er et godt kort å ha dersom spørsmålet om politisk reklame på TV havner i EMD igjen. Nettopp fordi staten da kan vise til tiltak som de to ovennevnte.

– Det er nok en skuffende dag for dem som ville bruke domstolen for å tvinge fram løsninger mot Stortingets vedtak, sa Giske.

Etter å ha gitt Frikanalen 10 millioner kroner de første fire årene, vil staten bidra med 1 million kroner årlig i driftsstøtte.

– Dette er en billig penge for et veldig viktig prinsipp.